Międzyszkolne Kółka Matematyczne

W roku szkolnym 2021/2022 FMW we współpracy z Instytutem Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego będzie prowadziła międzyszkolne kółka matematyczne dla utalentowanych matematycznie uczniów: Olimpijskie w kategorii juniorów (SP kl. 7-8) i seniorów (szkoły średnie) oraz Matematykę dla myślących w kategorii młodzików (kl. SP 3-5), juniorów (SP kl. 6-8) i seniorów (szkoły średnie). Uczestnicy kółek międzyszkolnych mogą brać udział we wszystkich konkursach, grach miejskich, wycieczkach i obozach matematycznych organizowanych przez FMW (jako reprezentacja MKM). Grupa zajęciowa liczy minimalnie 12 a maksymalnie 25 osób. Pierwszeństwo przyjęcia mają dotychczasowi uczestnicy Kółek. W przypadku większej liczby chętnych możliwe jest utworzenie dwóch grup zajęciowych na danym poziomie. W razie pogorszenia się sytuacji epidemicznej i zamknięcia zajęć w szkołach wszystkie kółka przejdą w tryb zdalny. Opłata za semestr kółek wynosi 200 zł.

charakterystyka kółek

 • Kółka Olimpijskie - wymagają koniecznie przystąpienia we wrześniu do Olimpiady Matematycznej (na poziomie seniorów) lub Olimpiady Matematycznej Juniorów (na poziomie juniorów). Na pierwsze zajęcia należy przynieść kopię I serii wysłanych zadań. Na zajęciach rozwiązywane będą zadania przygotowujące do etapu okręgowego i finałowego odpowiedniej olimpiady.
 • Matematyka dla Myślących - kółka przewidziane są dla utalentowanych matematycznie uczniów szkół, w których nie są prowadzone kółka matematyczne. Celem zajęć jest przestawienie się na inny typ zadań niż standardowe zadania szkolne - rozwijających myślenie, a nie wykorzystujących schematy i algorytmy. Na poziomie młodzików rozwiązywane są zadania i problemy wykraczające poza program matematyki szkolnej, ćwiczące umiejętność obserwowania matematycznych prawidłowości i ich uzasadniania. Na poziomie juniorów rozwiązywane zadania rozwijają umiejętność logicznego myślenia, a nie wykorzystywania utartych schematów. Przygotowują do konkursów matematycznych i do udziału w kółku olimpijskim. Na poziomie seniorów zajęcia skierowane są do uczniów, którzy planują w przyszłości podjęcie studiów na kierunkach, gdzie niezbędna jest matematyka. Na zajęciach rozwiązywane są zadania nietypowe, rozwijające logiczne myślenie i matematyczne techniki a także z poziomu rozszerzonej matury z matematyki. Celem kursu jest zmniejszenie rozbieżności między umiejętnościami matematycznymi, jakich wymaga się w szkole i na studiach.

zapisy i rozpoczęcie zajęć

 • Na wszystkie kółka obowiązuje rejestracja za pomocą formularza on-line (czynny od 6 do 30 IX).
 • Aktualna lista zapisów jest tutaj.
 • Pierwsze spotkanie jest bezpłatne. Opłatę za kółko należy wnieść dopiero po pierwszych zajęciach.
 • W trakcie semestru można zmienić przynależność do kółka (w miarę wolnych miejsc).
 • Kółka odbywają się w okresie od października do czerwca w wymiarze 32 godzin dydaktycznych w semestrze.
 • O rozpoczęciu zajęć danego kółka uczestnicy zostaną poinformowani drogą mejlową.
 • Tradycyjnie kółka spotykają się w co drugą sobotę w godz. 10-13 na 4 godziny lekcyjne.
 • Zajęcia odbywają się w Instytucie Matematycznym UWr, pl. Grunwaldzki 2/4, tel. na portiernię 713757414.

kontakt

Dodatkowych informacji udziela Małgorzata Mikołajczyk mejlowo pod adresem mikolaj@math.uni.wroc.pl lub telefonicznie pod numerami 71 3361085 albo 71 3757416.

harmonogramy spotkań

 • Kółko olimpijskie - juniorzy (tylko uczniowie startujący w OMJ)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12, sala A
  harmonogram spotkań: 9 X, 23 X, 6 XI, 27 XI, 4 XII, 18 XII, 8 I, 22 I
  obóz: 19-21 XI 2021
   
 • Kółko olimpijskie - seniorzy (tylko uczniowie startujący w OM)
  prowadzący: Michał DYMOWSKI (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 10-13, sala 602
  harmonogram spotkań: 9 X, 23 X, 20 XI, 4 XII, 11 XII, 18 XII, 8 I, 15 I
  obóz: 3-7 XI 2021 i III 2022
   
 • Matematyka dla Myślących - młodzicy (kl. 3-5 SP)
  prowadzący: Małgorzata MIKOŁAJCZYK (pracownik IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu godz. 9-12 i 13-16, sala 601
  harmonogram spotkań: 9 X, 23 X, 6 XI, 27 XI, 4 XII, 18 XII , 15 I, 22 I
  obóz: VI 2022
   
 • Matematyka dla Myślących - juniorzy (kl. 6-8 SP)
  prowadzący: Michał ŚLIWIŃSKI (pracownik IM UWr i III LO Wrocław)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 9-12 i 13-16, sala B
  harmonogram spotkań: 9 X, 23 X, 6 XI, 27 XI, 4 XII, 18 XII, 15 I, 22 I
  obóz: 19-21 XI 2021
   
 • Matematyka dla Myślących - seniorzy (szkoły średnie)
  prowadzący: Dawid MIGACZ (student IM UWr)
  termin: 2 soboty w miesiącu, godz. 13-16, sala A
  harmonogram spotkań: 9 X, 23 X, 6 XI, 27 XI, 4 XII, 18 XII, 8 I, 22 I
  obóz: III 2022

odpłatność

Opłata za semestr zajęć wynosi 200 zł. Pierwsze zajęcia mają charakter pokazowy i są bezpłatne. Wpłat należy dokonać po pierwszych zajęciach, ale przed terminem kolejnych zajęć, na podane niżej konto Fundacji. W uzasadnionych wypadkach odpłatność może ulec obniżeniu na wniosek rodzica lub nauczyciela.

Fundacja Matematyków Wrocławskich
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
56 1950 0001 2006 0692 5295 0002, PeKaO (dawniej Idea Bank)
w treści należy wpisać: nazwę kółka oraz imię i nazwisko ucznia

 

Informacje o innych kółkach matematycznych prowadzonych we Wrocławiu: