Konkurs KoALa (Kombinatoryka -Algorytmika-Logika)

Koala

Autorką logo polskiej edycji konkursu jest Hanna Kuik - maturzystka AD 2015 z V LO w Poznaniu. 

historia

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 utworzony przez fundację Australian Mathematics Trust. Obejmuje roczniki 7-12 australijskiego systemu szkolnictwa, czyli odpowiedniki naszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział rocznie ok. 7000 uczestników z Australii, Singapuru i Nowej Zelandii.

Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została w roku szkolnym 2013/14 zorganizowana przez V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu jako zawody powiatowe dla gimnazjalistów. W roku 2014/15 konkurs rozszerzył zasięg na całą Wielkopolskę. Od tego roku jest też rozgrywany na Dolnym Śląsku i Opolszczyżnie, na zasadach zbliżonych do australijskiego oryginału.

cele

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

przykładowe zadania

 

regulamin

  • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i rozgrywany od roku szkolnego 2021/22 w trzech kategoriach wiekowych: Młodzików (kl. 3-5 SP), Juniorów (kl. 6-8 SP) i szkół średnich.
  • Szkolny koordynator konkursu zgłasza szkołę w wyznaczonym terminie przez formularz online.
  • Konkurs jest bezpłatny i jednoetapowy. Organizatorzy e-mailowo przesyłają koordynatorowi szkolnemu treści zadań i formularze odpowiedzi do skopiowania dla uczniów.
  • Zawody odbywają się stacjonarnie w szkołach. Polegają na samodzielnym, indywidualnym rozwiązaniu zadań bez pomocy sprzętu elektronicznego (kalkulator, internet).
  • Rozwiązania (tylko ostateczne wyniki lub krótkie odpowiedzi) należy wpisać do formularza odpowiedzi. Arkusze odpowiedzi szkolny koordynator konkursu wysyła niezwłocznie na adres organizatora lub przynosi na portiernię Instytutu Matematycznego UWr.
  • Wyniki zawodów ogłaszane są na stronie internetowej Konkursu, a nagrody wysyłane są pocztą na adresy szkolne laureatów spoza Wrocławia lub przygotowane do osobistego odbioru dla laureatów z Wrocławia.
  • Jeśli szkolny koordynator konkursu zgłosi, że nie otrzymał przed konkursem zgody rodziców/ucznia na opublikowanie jego wyniku, taki uczeń nie będzie klasyfikowany w konkursie.
  • Spośród najlepszych zawodników wyłaniana jest drużyna, która bierze udział w meczu zadaniowym ze zwycięzcami konkursu w Wielkopolsce (po uprzednim treningu).