Konkurs KoALa (Kombinatoryka -Algorytmika-Logika)

Koala

Autorką logo polskiej edycji konkursu jest Hanna Kuik - maturzystka AD 2015 z V LO w Poznaniu. 

historia

Konkurs wywodzi się z Australii, gdzie pod nazwą Australian Informatics Competition został w roku 2005 utworzony przez fundację Australian Mathematics Trust. Obejmuje roczniki 7-12 australijskiego systemu szkolnictwa, czyli odpowiedniki naszych gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Bierze w nim udział rocznie ok. 7000 uczestników z Australii, Singapuru i Nowej Zelandii.

Pierwsza polska edycja (na nieco zmienionych zasadach) została w roku szkolnym 2013/14 zorganizowana przez V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu jako zawody powiatowe dla gimnazjalistów. W roku 2014/15 konkurs rozszerzył zasięg na całą Wielkopolskę. Od tego roku jest też rozgrywany na Dolnym Śląsku i Opolszczyżnie, na zasadach zbliżonych do australijskiego oryginału.

cele

Zadania dotyczą zagadnień z pogranicza matematyki i informatyki. Konkurs ma na celu popularyzację związków tych dyscyplin i ukazanie informatyki jako nauki, do której uprawiania potrzeba matematycznej umiejętności logicznego, dedukcyjnego myślenia. Przy rozwiązywaniu zadań nie używa się komputera i nie potrzeba do nich umiejętności programowania, prezentują one natomiast elementy matematyki związane z informatyką i mogą stanowić swoisty test zdolności informatycznych dla osób, które nie miały nic wspólnego z programowaniem ani algorytmiką.

przykładowe zadania

Zadania treningowe zamieszczone przez organizatorów edycji wielkopolskej

 

regulamin (edycja zdalna)

  • Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i rozgrywany jest od roku szkolnego 2019/20 w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły średnie.
  • Szkolny koordynator konkursu zgłasza szkołę w wyznaczonym terminie przez formularz online.
  • Konkurs jest bezpłatny i jednoetapowy. Organizatorzy e-mailowo przesyłają koordynatorowi szkolnemu zadania w pliku pdf.
  • W roku szkolnym 2019/20 zawody ze względu na zagrożenie epidemiczne odbywają się zdalnie. Polegają na indywidualnym rozwiązaniu zadań bez żadnych pomocy (typu rodzic, kalkulator, notatki). Uczniowie mają do dyspozycji tylko papier i sprzęt piśmienny.
  • Rozwiązania (wyniki, krótkie odpowiedzi) należy wpisać do treści e-maila (nie do załącznika) wraz z oświadczeniem o treści: Potwierdzam, że zadania rozwiązywałem/łam samodzielnie, zgodnie z regulaminem Konkursu.
  • Mejle z rozwiązaniami i oświadczeniami należy w ciągu 60 min od otrzymania zadań odesłać na adres podany w arkuszu z zadaniami.
  • Opcjonalnie można też wysłać rozwiązania przez formularz internetowy.
  • Wyniki ogłaszane są na stronach internetowych Konkursu, a nagrody dostarczane lub wysyłane pocztą na adresy szkół zwycięzców.
  • Jeśli szkolny koordynator konkursu nie otrzyma przed konkursem zgody rodziców/ucznia na opublikowanie jego wyniku, taki uczeń nie będzie klasyfikowany w konkursie.
  • Spośród najlepszych zawodników wyłaniana jest drużyna, która bierze udział w meczu zadaniowym ze zwycięzcami konkursu w Wielkopolsce (po uprzednim treningu). W roku 2020 taki mecz będzie rozegrany prawdopodobnie we wrześniu.