Konkurs Matematycznego Origami "Żuraw"

To pierwszy konkurs matematycznego origami w Polsce. Jego uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich typów szkół, studenci, nauczyciele i rodzice. Celem konkursu jest rozwijanie wyobraźni geometrycznej i wiedzy z geometrii przestrzennej, sprawności manualnej i koncentracji oraz kształtowanie zamiłowania do sztuki origami, jako atrakcyjnej formy spędzania wolnego czasu.

Pomysły na modele matematyczne w technice origami można czerpać np. z Wrocławskiego Portalu Matematycznego, gdzie znajdują się instrukcje ich wykonania.

dlaczego właśnie żuraw?

Jest to jeden z najsłynniejszych modeli japońskiego origami, symbol pomyślności i pokoju. Japońskie legendy mówią, że żurawie żyją przez 1000 lat, dlatego Japończycy wierzą, że złożenie 1000 żurawi przynosi zdrowie i długie życie. Zarówno osobie składającej papierowe żurawie, jak i osobie nimi obdarowanej powinno także spełnić się jedno marzenie.

Słynna jest wzruszająca historia 12-letniej japońskiej dziewczynki Sadako Sasaki, która po zrzuceniu bomby atomowej na Hiroschimę zachorowała na białaczkę. Znała legendę o papierowych żurawiach i postanowiła złożyć ich 1000, aby odzyskać zdrowie. Jej życzeniem, w którego intencji rozpoczęła tę pracę, było zakończenie cierpień wszystkich chorujących dzieci i sprowadzenie pokoju na ziemię. Przed śmiercią Sadako zdążyła złożyć 644 żurawie. Koledzy ze szkoły dokończyli jej dzieło i zainicjowali wzniesienie pomnika przedstawiającego dziewczynkę ze złotym żurawiem origami w dłoniach. Co roku w rocznicę ataku na Hiroszimę wielu Japończyków przychodzi tam i stroi pomnik kolorowymi żurawiami.

galeria prac

Zdjęcia modeli wykonanych przez uczestników konkursu znajdują się tutaj:

Prace z edycji I-VIII zostały zlicytowane na rzecz Fundacji Matematyków Wrocławskich podczas finałów IX-XVI Maratonu Matematycznego na Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Uzyskane w poszczególnych latach z licytacji kwoty (łącznie 3600 zł) zasiliły konto XXI-XXVIII Zimowej Szkoły Matematyki. Pozostałe modele przekazano na aukcję na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dzieci.

kontakt

Sylwia Szczęsna–Cichoń
e-mail: dscichonie@gmail.com

 

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 3757416 lub 71 3361085
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl

regulamin

  • Udział w konkursie jest bezpłatny.
  • W konkursie startują zawodnicy indywidualni, którzy w podanym terminie zarejestrują się na stronie organizatora, podzieleni na kategorie: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, studenci i nauczyciele matematyki, dorośli amatorzy (studenci kierunków innych niż matematyka i nauczyciele innych przedmiotów niż matematyka, rodzice).
  • I etap polega na samodzielnym wykonaniu i przesłaniu na adres organizatora konkursu modelu matematycznego w technice origami w jednej z dwóch kategorii: origami płaskie lub origami przestrzenne. Model powinien przedstawiać figurę płaską, mozaikę lub wielościan. Do modelu należy dołączyć jego diagram lub w przypadku modelu modułowego - diagram pojedynczego modułu. Jeśli jest znane, podać jego źródło.
  • Nie trzeba dołączać diagramów standardowych modeli i modułów (np. opisanych tutaj lub takich, które powtarzają się w pracach z poprzednich lat).
  • Jedna osoba może dostarczyć jedną lub dwie prace. Do każdej należy dołączyć trwale przytwierdzoną metryczkę z imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą kategorii, a także informacją o liczbie modułów w modelu i przybliżonym czasie wykonania pracy.
  • Prace nie mogą być klejone, zszywane, przycinane (poza ew. przygotowaniem kartki do wykonania modułu), ozdabiane rysunkami, naklejkami itp.
  • Na podstawie przesłanych prac jury wyłania finalistów konkursu (po 15-30 osób w każdej kategorii), biorąc pod uwagę przy ocenie prac zgodność z podstawowymi regułami origami, stopień trudności i pracochłonność modelu, oryginalność pomysłu, estetykę wykonania, dobór kolorystyki i rodzaju papieru.
  • Podczas finału odbywającego się w Instytucie Matematycznym UWr zawodnicy mają do wykonania rozmaite zadania, np. wykonanie modelu na podstawie diagramu, złożenie modułu na podstawie wzorca i zbudowanie z takich modułów dowolnej bryły (ew. z podaniem jej opisu matematycznego), narysowanie diagramu zadanego modułu lub prostego modelu. Zawodnicy mogą też odpowiadać na pytania matematyczne (dostosowane stopniem trudności do kategorii wiekowej) dotyczące własności jakiegoś modelu.
  • Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe.
  • Prace konkursowe z obu etapów są wystawiane na aukcji podczas Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz prezentowane na stronie konkursu i na łamach Wrocławskiego Portalu Matematycznego.

sponsorzy

Uniwersytet Wrocławski 
Magazyn Miłośników Matematyki