1 rok temu

Na UWr przyjęto: na matematykę 288 osób (z 380 kandydatów), na informatykę 247 (z 842), na ISIM -  30 (z 82). Na matematykę stosowaną na PWr przyjęto 88 osób.

6 dni temu

Mateusz Kwaśnicki z WM PWr otrzymał nagrodę im. Michaiła Gordina przyznaną po raz pierwszy przez Europejskie Towarzystwo Matematyczne.

1 rok temu

W dniach 26-30 VII odbędzie się w Pradze XVI Międzynarodowa Olimpiada Lingwistyczna.

12 miesięcy temu

Do 27 VII tegoroczni maturzyści z małych miejscowości Dolnego Śląska (poniżej 20 000 mieszkańców) mogą starać się o Stypendium Pomostowe na pierwszy rok studiów dziennych w wysokości 500 zł miesięcznie. Zasady konkursu oraz wzory wniosku i załączników dostępne są tutaj.

6 miesięcy temu

Od 10 do 27 VIII odbędzie się wyjazd nauczycieli Matematyczny Uzbekistan.

5 miesięcy temu

W dniach 24-28 VIII w Woli Duckiej (pod Warszawą) odbędzie się LVIII Szkoła Matematyki Poglądowej nt. Analogie z udziałem studentów IM UWr.

7 miesięcy temu

W dniach 29-30 VIII odbędzie się w Paryżu finał XXXII Mistrzostw Międzynarodowych w Grach Matematycznych.

1 rok temu

13 i 14 IX na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75) odbędzie się IV Ogólnopolski Dzień Popularyzacji Matematyki.

2 tygodnie temu

Wydział Matematyki i Informatyki UWr podpisał umowę z Bankiem Zachodnim na organizację w latach 2018-2020  konkursów na najlepsze prace dyplomowe licencjackie i magisterskie z matematyki i informatyki. W każdym z nich pula nagród wynosi 3000 zł. Zgłoszenia prac obronionych po 15 IX 2017 przyjmowane są do 15 IX w dziekanacie. Finał odbędzie się w październiku 2018. Wówczas nominowani do nagrody będą prezentowali swoje prace przed studentami i pracownikami Wydziału oraz przedstawicielami sponsora.

3 tygodnie temu

W dniach 17-20 IX w Instytucie Matematycznym UWr odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Italian Mathematical Union oraz Italian Society of Industrial and Applied Mathematics

3 miesiące temu

Nagrody główne PTM za rok 2017 otrzymali: prof. Krzysztof Bogdan (W. Matematyki PWr) - im. Banacha oraz prof. Rafał Weron (W. Informatyki i Zarządzania PWr) - im. Steinhausa. Wręczenie nastąpi podczas zjazdu polsko-włoskiego.

2 tygodnie temu

W dniach 20-23 IX odbędzie się na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie VII Kongres Młodych Matematyków Polskich. Impreza organizowana jest co 2 lata przez instytuty matematyczne wiodącyh polskich uczelni (w tym Instytut Matematyczny UWr i Wydział Matematyki PWr). Udział biorą w niej najzdolniejsi uczniowie ze wszystkich województw wytypowani przez kuratoria oświaty. Program Kongresu jest tutaj.

1 rok temu

W dniach 20-26 IX odbędzie się XXI Dolnośląski Festiwal Nauki pod hasłem "1918-2018".

5 dni temu

W dniach 28-30 IX w Centrum Nauki Phaeno w Wolfsburgu (Niemcy) odbędą się VIII Mistrzostwa Świata w Liczeniu (Mental Calculation World Cup).

10 miesięcy temu

XVI Wrocławski Matematyczny Marsz na Orientację odbędzie się 6 X w Parku Grabiszyńskim we Wrocławiu. Bazą zawodów będzie ZS Atut Fundacji Edukacji Międzynarodowej.