Rok polskiej matematyki

20 XII 2018 Senat RP na wniosek Polskiego Towarzystwa Matematycznego ogłosił rok 2019 Rokiem Matematyki w nawiązaniu do stulecia powstania Towarzystwa Matematycznego (2 IV 1919 w Krakowie) przekształconego rok później w PTM. Pełny tekst uchwały Senatu jest tutaj. Kulminacją obchodów będzie organizowany w Krakowie w dniach 3-7 IX 2019 Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich. Zachęcamy szkoły i inne instytucje do włączenia się w liczne imprezy jubileuszowe lub do zaplanowania własnych obchodów tej szczególnej rocznicy.

9 miesięcy temu