Nauczanie matematyki

Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się
Test inteligencji - podstawowe informacje
Zdolności arytmetyczne i ich zaburzenia
Dyskalkulia - informacje podstawowe
Diagnozowanie dyskalkulii
Profil arytmetyczny
Statki kosmiczne dla MK i innych dociekliwych
Pomoc uczniom z trudnościami w uczeniu się matematyki
Metody pracy z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki
Rozwijanie umiejętności klasyfikacji
Dziesiątkowy system pozycyjny
Trójkąty - rodzaje, wysokość trójkąta
Figury przestrzenne
Spostrzeganie przestrzenne - graniastosłupy
Rozwiązywanie zadań tekstowych
Utrwalanie pojęć matematycznych - karty do gry
Waga i ważenie


Zaliczenie nieobecności - 10 października 2020
Zaliczenie nieobecności - zadania


W razie trudności z uruchomieniem filmów można je znaleźć na stronie: ORE
Pobrać trzeba film Znak, słowo, tekst w edukacji elementarnej, klikając najpierw na słowo Rozwiń. Potrzebne fragmenty są w 6 i 7 części filmu.

Zagrajmy
Polecane książki
Gra - mnożenie, pole prostokąta


Ja mam ... kto ma ... ? - mnożenie
Wielokrotności
Gra - mnożenie do 36
Gra - mnożenie do 100
Polecane ćwiczenia
Posadzka

Konspekty lekcji
Mnożenie z wykorzystaniem prawa rozdzielności względem dodawania i odejmowania
Mierzenie kątów
Kąty przyległe, wierzchołkowe, odpowiadajace i naprzemianległe
Zapisywanie wyrażeń dwumianowanych w postaci liczb dziesiętnych
Pole figury - pojęcie
Zależności jednostek pola
Dzielenie z resztą
Dzielenie pisemne przez liczbę jednocyfrową
Oś liczbowa
Porównywanie ułamków zwykłych
Ułamek jako wynik dzielenia
Dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
Wielokrotności, najmniejsza wspólna wielokrotność
Dzielniki liczby
Liczby pierwsze
Rozkład liczby na czynniki pierwsze
Dzielenie ułamków dziesiętnych


Kombinatoryka
Kombinatoryka raz jeszcze
Podstawa programowa - szkoła podstawowa - matematyka
Stadia rozwoju umysłowego
Systemy zapisywania liczb
Dodawanie i odejmowanie
Działania matematyczne
Ułamki zwykłe
Oś liczbowa

Fraktale - prezentacja

Zadanie zaliczeniowe
Protokół z obserwacji - podpowiedzi
Podanie - wzorek
Praktyka - arkusz oceny