zdjecie


Prof. dr hab.
Bolesław Kopociński
Profesor zwyczajny

Pokój w IM 514, tel. 3757-454.
E-mail: Boleslaw.Kopocinski(at)math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1965, Uniwersytet Wrocławski.
Habilitacja: 1969, Uniwersytet Wrocławski.
Tytuł profesora nadzwczajnego: 1978.
Tytuł profesora zwyczajnego: 1992.