Main Publications Research interests Teaching Art
TEORIA WARTOŚCI EKSTREMALNYCH wykład + labaratorium

WYKŁAD: piątek, godz.15:15-17:00 , sala 603


LABORATORIUM: piątek, godz.17:15-19:00 , sala 410

OGŁOSZENIA

B1) Pierwszy wykład i laboratorium odbęda się 13.10.2017.
B2) Zajęcia z dnia 6.10.2017 zostaną odrobione w ustalonym wspólnie terminie.
B3) W dniach 1.12.2017, 8.12.2017 i 15.12.2017 wykład trwa pełne 2 godziny zegarowe: 15:15-17:15. W ten sposób odrobimy wykład za 6.10.2017. W związku z tym laboratorium zaczyna się później i odbywa się w tych dniach w godzinach 17:30-19:00.
B4) W dniach 12.01.2018, 19.01.2018, 26.01.2018 odrabiamy laboratorium za 6.10.2017 po pół godziny jednorazowo. Stąd laboratorium w tych dniach będzie się odbywać w godzinach 17:00-19:00.
B5) Dnia 8.12.2017 roku na laboratorium o godz. 17:30 w sali 410 odbywa się kolokwium nr 1. Obowiązuje materiał z list 1-4 oraz materiał z wykładu do 1.12.2017 włącznie.
B6) W tygodniu 4-10.12.2017 konsultacje odbywają się w czwartek 7.12.2017 w godzinach 11-12 oraz 13:30-14:30 w pokoju 707.
B7) W tygodniu 11-17.12.2017 konsultacje odbywają się w czwartek 14.12.2017 w godzinach 11-12 oraz 13:30-14:30 w pokoju 707.
B8) W tygodniu 18-24.12.2017 konsultacje odbywają się w poniedziałek 18.12.2017 w godzinach 11-13 w pokoju 707.

KRYTERIA OCEN (KLIKNIJ):
 • 2x kolokwium po 35 pkt = 70pkt (KOL)
 • aktywność (AKTYW)
 • PKT = KOL + AKTYW (zadania na laboratorium)
  • [0,30) pkt 2.0
  • [30,37) pkt 2.0 warunek
  • [37,44) pkt 3.0
  • [44,51) pkt 3.5
  • [51,58) pkt 4.0
  • [58,64) pkt 4.5
  • [64,...) pkt 5.0


  KONSULTACJE(proszę o kontakt mailowy przed konsultacjami z opisem czego konsultacje mają dotyczyć oraz proszę sprawdzać na bieżąco informacje na stronie czy termin konsultacji nie uległ zmnienie)

  I termin: piątek, godz. 10:00-12:00, pok. 707

  LABORATORIUM
  LISTY ZADAŃ
 • lista zadań nr 1
 • lista zadań nr 2
 • lista zadań nr 3
 • lista zadań nr 4
 • lista zadań nr 5
 • lista zadań nr 6
 • lista zadań nr 7
 • lista zadań nr 8
 • lista zadań nr 9
 • lista zadań nr 10

  WYNIKI KOLOKWIUM
  MATERIAŁY - kurs E-LEARNING:
 • E-LEARNING