Main Publications Talks Research Teaching Art Other
OGŁOSZENIA

A) W semestrze letnim 2018/2019 prowadzone przeze mnie zajęcia zaczynają się dnia 1.03.2019.
B)
C)
D)
E)
KONSULTACJE(proszę o kontakt mailowy przed konsultacjami z opisem czego konsultacje mają dotyczyć oraz proszę sprawdzać na bieżąco informacje na stronie, czy termin konsultacji nie uległ zmianie)

I termin: piątek, godz. 12-14, pok. 707 (do potwierdzenia na zajęciach) od 8.03.2019

W celu spotkania w innym terminie proszę napisać e-mail.

PROWADZONE ZAJĘCIA: