Main Publications Research interests Teaching Art
 • Algebra liniowa B1 - sprawdzanie prac
 • Analiza Portfelowa - ćwiczenia
 • Ekonometria 1 - wykład, ćwiczenia
 • Kombinatoryka i Elementy Rachunku Prawdopodobieństwa A - ćwiczenia
 • Matematyka ze statystyka - ćwiczenia dla studentów Ochrony Srodowiska
 • Matematyka ubezpieczeń majątkowych i osobowych - ćwiczenia, e-learning
 • Matematyka ubezpieczeń życiowych - ćwiczenia, laboratorium
 • Modele liniowe - laboratorium
 • Pracownia statystyczna 1 - laboratorium
 • Podstawy statystyki praktycznej - laboratorium
 • Rachunek prawdopodobieństwa A - ćwiczenia, e-learning
 • Rachunek prawdopodobieństwa B - ćwiczenia
 • Seminarium przegladowe: Modelowanie wskaźników zanieczyszczenia powietrza
 • Statystyka A - ćwiczenia
 • Statystyka - laboratorium
 • Technologia Informacyjna - laboratorium
 • Teoria Wartości Ekstremalnych - wykład, ćwiczenia
 • Wnioskowanie statystyczne - ćwiczenia
 • Wstęp do Matematyki Ubezpieczeniowej - ćwiczenia
 • Wstęp do Teorii Prawdopodobieństwa - ćwiczenia
 • Wycena i analiza instrumentow finansowych 1 - laboratorium
 • Zastosowania technik komputerowych i statystyki w badaniach naukowych - laboratorium dla Pedagogów