Main Publications Talks Research interests Teaching Art
STATYSTYKA A - ćwiczenia

grupa 3 piątek, godz. 8:30-10:00, sala 605
grupa 4 piątek, godz. 10:20-11:50, sala 605

OGŁOSZENIA
1) W dniu 3.10.2014 na Ćwiczeniach można się wpisać do zadań z listy 1 oraz listy 2.
2) W tygodniu 3-7.11.2014 konsultacje są odwołane z powodu choroby.
3) Dnia 7.11.2014 ćwiczenia ze statystyki są odwołane z powodu choroby. Zajęcia zostaną odrobione w ustalonym na zajęciach terminie.
4) Kolokwium nr 1 odbędzie się 28.11.2014 lub 5.12.2014 (termin ustalimy na ćwiczeniach 21.11.2014) odpowiednio o godz. 9:15 oraz 10:15 w grupach 3 i 4. Obowiązuje materiał z list 1,2,2A,3,3A.
5) W tygodniu 17-21.11.2014 konsultacje odbywają się w czwartek 20.11.2014 w godz. 14:30-16:00 w pok. 707.
6) W tygodniu 24-28.11.2014 konsultacje odbywają się w czwartek 27.11.2014 w godz. 14:30-16:00 w pok. 707.
7) W tygodniu 1-5.12.2014 konsultacje odbywają się w czwartek 4.12.2014 w godz. 14:30-16:00 w pok. 707.
8) W tygodniu 8-12.12.2014 konsultacje odbywają się w czwartek 11.12.2014 w godz. 14:30-16:00 w pok. 707.
9) Reklamacje dotyczące kolokwium 1 będą rozpatrywane w czasie konsultacji.
10) Od dnia 17.12.2014 r. ćwiczenia ze Statystyki A w grupach 3 i 4 prowadzi Pan Kamil Dyba.

KRYTERIA OCEN (POTWIERDZONE):
 • 2x kolokwium po 25 pkt = 50pkt
 • aktywność
 • PKT = KOL + AKTYW
  • [0,15) pkt 2.0
  • [15,25) pkt 2.0
  • [25,30) pkt 3.0
  • [30,35) pkt 3.5
  • [35,40) pkt 4.0
  • [40,45) pkt 4.5
  • [45,...) pkt 5.0