Jaroslaw Wroblewski


Konsultacje poegzaminacjne (oglądanie prac w celach edukacyjnych i reklamacyjnych):
czwartek 21 czerwca 2018, poniedziałek 25 czerwca 2018, 10-12, pokój 313.

Blok Olimpijski III LO 2017/18


Dydaktyka: 2017-18 , 2016-17 , 2015-16 , 2014-15lato (ME) , 2014-15zima ,
2013-14lato (ME) , 2013-14zima , 2013 , 2012 , 2011Strona MdM

MdM - Matematyka dla Myślących (katalog z plikami)Prouhet-Tarry-Escott Problem (Numerical Solutions)


Longest Consecutive Factorizations


Equal Sums and Differences of 4th Powers


Equal Sums of Like Powers - Tables


Nonaveraging Sets


Wielkanoc


Links:

Olimpiada Matematyczna
Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistow

Primes in Arithmetic Progression

The Largest Known Simultaneous Primes

Equal Sums Of Like Powers

Mathematical Institute
University of Wroclaw
Pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroclaw, Poland

   
jwr@math.uni.wroc.pl