polski


Academic year 2010/2011

Office hours:
Mon. 11:15-12:00, Fri. 15:15-16:00 room 904 (Mathematical Institute)
Telephone:
0-71-375-7497
Fax:
0-71-375-7429
Address:
Mathematical Institute
University of Wrocław
Plac Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
email:
mpal@armadillo.math.uni.wroc.pl (remove the animal from the address)
home page:
http://www.math.uni.wroc.pl/~mpal

Analiza Matematyczna dla informatyków
wykład: pon. 12:15-14:00, czw. 10:15-12:00 s. 25 (IInf)
ćwiczenia: pon. 14:15-17:00 s. 139 (IInf)
Calculus for computer scientists
lecture: Wed. 10:15-12:00 room 140, Fri. 10:15-12:00 room 141
problem session: Fri. 12:15-15:00 room 141
Metody Numeryczne I
laboratorium: czw. 12:15-14:00 s.416