Zadania analizy funkcjonalnej 3


Dokończenie zadania 9 z listy 6
Rozwiązanie zadania 5 z listy 4
Dokończenie zadania  6 z listy 5
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7

Zadania dodatkowe ze strony Jacka Dziubańskiego