List otwarty w sprawie 70-lecia
70-lecie
Uchwały rocznicowe w porządku chronologicznym (wbrew pozorom):
Uchwała 300-lecie UWr
Uchwała 200-lecie UWr
Uchwała 70-lecie UWr

Akcja pisania własnych życiorysów
Budowa biblioteki
Budowa biblioteki na stronie Jurka Marcinkowskiego