Events

26.10.09 - wykład dr. Rafała Łochowskiego (SGH).

26 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 602,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład dr. Rafała Łochowskiego z Katedra Ekonomii Matematycznej SGH pt. On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift.. Streszczenie: In the paper *On Truncated Variation of Brownian Motion with Drift* (Bull. Pol. Acad. Sci. Math. 56 (2008), 267--281) we defined truncated variation of Brownian motion with drift. For positive $c$ we define two related quantities - upward and downward truncated variation. We prove that exponential moments of the above quantities are finite (in opposite to the regular variation, corresponding to Truncated Variation, which is infinite almost surely). We present estimates of the expected value of Upward Truncated Variation up to universal constants. As an application we give some estimates of the maximal possible gain from trading a financial asset in the presence of flat commission (proportional to the value of the transaction) when the dynamics of the prices of the asset follows a geometric Browniam motion process. In the presented estimates upward truncated variation appears naturally.

12.10.09 - wykład prof. Stefana Schwabika (Czeska Akademia Nauk).

12 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 601,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład prof. Stefana Schwabika z Czeskiej Akademii Nauk pt. General integration, extensions and applications to the Henstock-Kurzweil integral. Streszczenie: A general integration will be described in the flavour of the well-known book of Stanislaw Saks. An order in the structure of general integrals will be introduced. The concept of extending integrals will be presented, together with the classical and known Cauchy and Ha ack extensions, new extensions will be given and applied to the Lebesgue integral for obtaining characterizations of the Henstock-Kurzweil integral which is known to be equivalent to the narrow Denjoy or Perron integral.

05.10.09 - wykład prof. Paszkiewicza (Uniwersytet Łódzki).

5 paździe ika w godzinach 16:15-18:00 w sali 601,w ramach Seminarium z Analitycznych i Funkcjonalnych Metod Teorii Prawdopodobieństwa, odbędzie się wykład prof. Adama Paszkiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego pt. Charakteryzacje procesów stochastycznych ciągłych prawie pewnie i modele reasekuracji.

08.09.09 - pierwszy z cyklu wykładów prof. Yves Derriennica.

We wrześniu (8-29.09) będzie u nas przebywał prof. Yves Derriennic. Wygłosi cykl wykładów, które będą się odbywały we wtorki i czwartki w godzinach 14-16 w sali WS. Pierwszy wykład 8.09: Random walks in random environments (with special emphasis on the reversible case and the rôle of the ergodic theorem for cocycles).

28.09.09 - wykład prof. Thomasa Mikoscha.

28 września w godzinach 10:15-12:00 w sali WS odbędzie się wykład prof. Thomasa Mikoscha pt. Multivariate regular variation. Streszczenie: The notion of multivariate regular varition (mvr) arises as domain of attraction condition for partial sums of iid random vectors, maxima of iid random variables and in the context of stochastic recurrence equation. In a way, mvr is a natural extension to higher dimensions of power law behavior in the tails of distributions. In the first part of the talk we discuss under which circumstances regular variation of all linear combinations of a random vector implies mvr of the vector. In a second part we discuss under which circumstances the regular variation of a functional of some independent random variables or stochastic processes (such as products of independent variables, stochastic integrals or a linear combination with fixed coefficients) implies regular variation of the underlying independent components. In a third part we discuss extensions of mvr to function spaces and consequences for heavy-tailed large deviation results for partial sum processes of Donsker type.

17-19.09.09 - XII Dolnośląski Festiwal Nauki w IM UWr.Potrzebna pomoc studentów - możliwość zaliczenia praktyk.

XII Dolnośląski Festiwal Nauki w IM UWr. VIII MARATON MATEMATYCZNY * 17 IX, godz. 8-14 - eliminacje dla wrocławskich SP i gimnazjów; * 18 IX, godz. 8-14 - eliminacje dla wrocławskich liceów i szkół pozawrocławskich; * 19 IX, godz. 8-9 - eliminacje "last-minute"; * 19 IX, godz. 10-24 lub dłużej - finały. WROCŁAWSKIE SPOTKANIA MATEMATYCZNE * 17 IX, godz. 10 i 12 - Małgorzata Romanowska-Majsnerowska: Jak matematyk pakuje się na wycieczkę? * 18 IX, godz. 10, 12, 13 i 14 - Andrzej Dąbrowski: Matematyczny detektyw. ŚWIAT GIER LOGICZNYCH I STRATEGICZNYCH * 17-19 IX, godz. 9-15. Interaktywne pokazy w szkołach: * Spacer po polach (18 IX: godz. 8.30 - SP 109, ul. Inżynierska 54; godz. 11.30 - SP 18, ul. Poznańska 26); * Alfabet w obliczeniach (21 IX: godz. 8.30 - SP 20, ul. Kamieńskiego 24; godz. 11.30 - SP 28, ul. Grecka 59); * Geometryczne układanki (22 IX: godz. 10.00 - SP 72, ul. Trwała 17; 23 IX: godz. 8.30 - SP 85, ul. Traugutta 37; godz. 11.30 - SP 3, ul. Bobrza 27); * Co w przestrzeni piszczy (22 IX: godz. 8.30 - GIM 7, ul. Kolista 17, godz. 11.30 - SP 63, ul. Mennicza 21; 23 IX: godz. 8.30 - GIM 15, ul. Jedności Narodowej 117; godz. 10.45 - SP 78, ul. Jedności Narodowej 195); * Szczęśliwe kostki i matematyka (18 IX: godz. 8.30 - GIM 5, ul. Pawłowa 15; godz. 11.30 - GIM 9, ul. Sarbinowska 10); * Superfarmer i matematyka (21 IX: godz. 8.30 - GIM 21, ul. św. Jerzego 4, godz. 11.30 - GIM 18, ul. Kłodnicka 36); * Jak myśli i działa matematyk (22 IX: godz. 8.30 - GIM 22, ul. Lubelska 95; godz. 11.30 - GIM 25, ul. Orzechowa 62); * Bryły platońskie i inne (23 IX: godz. 8.30 - GIM 40, ul. Morelowskiego 43; 11.30 - GIM 27, ul. Czeska 40). Ponadto 16 X w Bystrzycy Kłodzkiej (ZSP ul. Słowackiego 4) - wykłady: 12.00 Małgorzata Mikołajczyk: Liczby astronomiczne; 13.00 Krzysztof Omiljanowski: Bez błędnie??? Zapraszamy wszystkich studentów, którzy we wrześniu mają praktykę we Wrocławiu lub w okolicy, albo mają trochę wolnego czasu w dniach 17-18-19 IX, do pomocy przy Maratonie Matematycznym podczas XII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W razie potrzeby można w tym czasie otrzymać zakwaterowanie w Instytucie lub akademiku na koszt Festiwalu, wszyscy otrzymają też tradycyjnie bony obiadowe do instytutowego bufetu. Osoby, które nie mają możliwości przyjechania w tym czasie do Wrocławia, zapraszamy do zdalnej pomocy, polegającej na opracowywaniu kluczy do testów przygotowywanych dla uczestników maratonu. Testy można pobrać drogą mailową już na początku lipca (zwrot najpóźniej 10 września). Można pobierać (sukcesywnie) dowolnie dużo testów i "wyrobić" w ten sposób dowolnie dużo godzin. Specjalność nauczycielska może to zaliczyć jako godziny pracy na rzecz IM wliczane do praktyk pedagogicznych, pozostałe specjalności (zgodnie z zarządzeniem dziekana) mogą to zaliczyć w ramach praktyk zawodowych. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie mailem na adres mikolaj@math.uni.wroc.pl z podaniem kontaktowego numeru telefonu, z którego można będzie skorzystać we wrześniu, i ew. zaznaczeniem potrzeby rezerwacji akademika (od osób przygotowujących klucze wystarczy tylko e-mail).

Pages