Grants

ncn
Ordinal Number Title Executors Duration
1 N 201 525638 Problemy dywident i ruiny dla jedno- i wielowymiarowych procesów Levy'ego

prof. dr hab. Zbigniew Palmowski - kierownik grantu, wyk. mgr I. Czarna (PROMOTORSKI)

2010-2011
2 N 201 545938 Sploty miar w nieprzemiennej probabilistyce

dr hab.Wojciech Młotkowski - kierownik grantu, wyk. mgr M. Hinz (PROMOTORSKI)

2010-2011
3 N 201 412239 Asymptotyki rozkładu funkcjonałów z procesu Gaussowskiego na odcinku o losowej długości

prof. K. Dębicki - kierownik grantu, wyk. mgr Marek Arendarczyk (PROMOTORSKI)

2010-2011
wewnętrzne
Ordinal Number Title Executors Duration
1 2283/W/2010 Analiza Harmoniczna i Systemy Ortogonalne. IV

prof. J. Dziubański

2010
2 2354/W/IM/2010 Pamiętniki Zygmunta Rewkowskiego

dr hab. W. Więsław

2010
3 2279/W/IM/2010 25-ta Letnia Konferencja z Topologii i jej Zastosowań

prof. G. Plebanek

2010
4 2351/W/IM/2010 Zastosowanie forcingu definiowalnego

prof. J. Pawlikowski

2010
5 2353/W/IM/2010 Specjalne pozdbiory hiperprzestrzeni

prof. P. Krupski

2010
6 2352/W/IM/2010 Teoriomodelowe problemy w geometrycznej teorii grup

prof. A. Iwanow

2010
7 2278/W/IM/2010 Geometryczna teoria grup. Będlewo 2010: Analizy i granice

dr Ś. R. Gal

2010
8 2281/W/IM/2010 13-te warsztaty: nieprzemienna analiza harmoniczna

prof. M. Bożejko

2010
9 2280/W/IM/2010 Analiza i prawdopodobieństwo związane z działaniami grup

prof. E. Damek

2010
10 2282/W/M/2010 Operatory nielokalne i równania różniczkowe cząstkowe

prof. P. Biler

2010
unijne
Ordinal Number Title Executors Duration
1 07-RNP-114 New Frontiers of Infinity: Mathematical, Philosophical and Computational Prospects (akronim: INFTY)

prof. Grzegorz Plebanek

2009-2014
2 Ph.D. Programme: Mathematical Methods in Natural Sciences

prof. Piotr Biler, prof. Grzegorz Karch

2009-2014

Pages