Seminars

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
08-03-2018 14:15
, 603
Własności spektralne blokowych macierzy Jacobiego
Grzegorz Świderski (Uniwersytet Wrocławski)
22-03-2018 10:00
, 604
Łańcuchy partycji nieprzecinających a kombinatoryka granicznych momentów macierzy Wisharta
Rafał Sałapata
W referacie wyjaśnię zaskakujący (przynajmniej dla mnie) fakt, że współczynniki wielomianów Fussa-Narayany wielu zmiennych, które są momentami granicznymi macierzy Wisharta, są jednocześnie liczbami odpowiednich łańcuchów w kracie partycji nieprzecinających. Uzasadnienie tej obserwacji oprę na dwóch wprowadzonych przeze mnie bijekcjach oraz wcześniej znanych wynikach.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
20-03-2018 12:30
, 119
O odkryciach Alana Turinga w biologii
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
Alan Turing, brytyjski matematyk, kryptolog, jeden z twórców informatyki, w wieku 40 lat publikuje pracę: A.M. Turing, The Chemical Basis of Morphogenesis, Philosophical Transactions of the Royal Society of London B. 237 (641) (1952), 37-72. Na wykładzie wyjaśnię o czym jest ta praca, dlaczego cytowana jest ona w Scholar Google ponad 11 tysięcy razy oraz dlaczego uważana jest ona za fundamentalną pracę z Biologii Teoretycznej.
21-03-2018 16:15
, 604
Wymiar Hausdorffa przestrzeni metrycznych definiowalnych w o-minimalnych wzbogaceniach ciała liczb rzeczywistych (według J. Ma{\v r}{\'i}kovej i E. Walsberga)
Roman Wencel

Niech R będzie o-minimalnym wzbogaceniem ciała liczb rzeczywistych. Podczas seminarium zostanie omówione twierdzenie mówiące, że wymiar Hausdorffa dla R-definiowalnej rodziny przestrzeni metrycznych jest funkcją definiowalną przyjmującą wartości w ciele potęg.

W przypadku gdy R jest wielomianowo ograniczona, funkcja ta przyjmuje tylko skończenie wiele wartości.

22-03-2018 12:15
, 602
Łańcuchy pochłaniające i wielowymiarowe zagadnienie ruiny gracza. Część II: Czas trwania gry.
Paweł Lorek (Uniwersytet Wrocławski)
Dla łańcucha urodzin i śmierci na {1,...,N} rozkład czasu dojścia z 1 do N został podany przez Keilsona (1979). Dowód był czysto analityczny (podał on funkcję tworząca). W przypadku, gdy łańcuch ten jest stochastycznie monotoniczny czas ten jest równy (co do rozkładu) sumie N-1 zmiennych losowych geometrycznych z parametrami będącymi wartościami własnymi macierzy przejść. W takim przypadku Fill (2009) podał inny, probabilistyczny, dowód. Gong, Mao, Zhang w 2012 oraz Mao, Zhang w 2016 rozszerzyli ten wynik dla a) łańcucha startującego z dowolnego stanu; b) dla łańcucha, który ma dodatkowy stan pochłaniający. Podpunkt b) odpowiada klasycznemu zagadnieniu ruiny gracza (rozważa się wówczas często warunkowy czas trwania gry, czyli czas do wygrania lub czas do ruiny). Pokażemy uogólnienie tych wyników la rodziny wielowymiarowych uogólnień zagadanienia ruiny gracza. W wielu przypadkach dowody są również probabilistyczne. Będziemy także korzystali z własności produktu Kroneckera.

Do wysłuchania wystąpienia znajomość Części I. nie jest potrzebna.

P. Lorek, P. Markowski (2018) Absorption probability and time for family of multidimentional gambler models. (Wysłana)

19-03-2018 16:20
, 604
Sekretne związki przestrzeni Banacha z analitycznymi P-ideałami
Piotr Borodulin-Nadzieja
Na odczycie przedstawie m. in. nowe przyklady analitycznych P-idealow inspirowane pewnymi przestrzeniami Banacha, jak i nowe (?) przyklady przestrzeni Banacha inspirowane pewnymi analitycznymi P-idealami.
08-03-2018 12:15
, 606
Introduction to compressed sensing 2
Patrick Tardivel
Subscribe to Seminars