15th WORKSHOP: NON-COMMUTATIVE HARMONIC ANALYSIS:

Random Matrices, representation theory and free probability, with applications.

23-29.09.2012 Będlewo, Poland


For additional information send a mail to

Anna.Krystek

or contact

Local organizing committee:

  • Marek Bożejko (Wrocław)              Marek.Bozejko
  • Ilona Królak (Wrocław)                   Ilona.Krolak
  • Anna Krystek (Wrocław)                 Anna.Krystek
  • Anna Kula (Kraków)                         Anna.Kula
  • Romuald Lenczewski (Wrocław)    Romuald.Lenczewski
  • Marcin Marciniak (Gdańsk)              matmm
  • Wojciech Młotkowski (Wrocław)    Wojciech.Mlotkowski
  • Rafał Sałapata (Wrocław)              Rafal.Salapata
  • Łukasz Wojakowski (Wrocław)      Lukasz.Wojakowski
  • Janusz Wysoczański (Wrocław)     Janusz.Wysoczanski