Kurs "Dyskalkulia"

9 XII w IM UWr odbędzie się ostatnie spotkanie III edycji kursu dla nauczycieli Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki (godz. 9-15, sala 601) prowadzonego przez dr Elżbietę Kalinowską - jeden z największych polskich autorytetów w tej dziedzinie. Opłata za kurs wynosi 200 zł (szkoła może ją pokryć z funduszu na doskonalenie zawodowe). Słuchacze mogą otrzymać faktury, a po zakończeniu zajęć dostają stosowne zaświadczenia. Głównymi adresatami szkolenia są nauczyciele matematyki, ale w miarę wolnych miejsc akceptowani będą też nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, rodzice i inne zainteresowane osoby. W tej edycji nie ma już wolnych miejsc. Kolejna planowana jest w lutym 2018.

9 miesięcy temu