Grzegorz Jagiella

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wrocław
office 701, phone: (71) 375 7405, e-mail: grzegorz.jagiella

Research papers

Current research


Dydaktyka

Konsultacje w semestrze letnim 2018/19: środy 13-14, piątki 9-10, pokój 701

Programowanie obiektowe 2 (Python): wykład, laboratoria
Wstęp do matematyki: strona wykładu
Algebra liniowa 1: strona wykładu