Marek Arendarczyk

Instytut Matematyczny
Uniwersytet Wroc³awski
pl. Grunwaldzki 2/4
50-384 Wroc³aw
Pokój - 707
tel. (+48) 71 375 7448
e-mail:    marek.arendarczyk(at)math.uni.wroc.pl