Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim 2017/2018


Zajęcia prowadzone w poprzednich semestrach

 • Matematyka Ubezpieczeń Życiowych /wykład, laboratoria, ćwiczenia/
 • Health insurance mathematics /wykład, ćwiczenia/
 • Wybrane zagadnienia matematyki ubezpieczeń na życie /seminarium przeglądowe/
 • Pracownia statystyczna 1 /laboratoria/
 • Wycena i analiza instrumentów finansowych 1 /laboratoria/
 • Rachunek Prawdopodobieństwa B1 /ćwiczenia/
 • Rachunek prawdopodobieństwa dla informatyków /ćwiczenia/
 • Kombinatoryka i elementy rachunku prawdopodobieństwa A /ćwiczenia/
 • Wstęp do teorii podejmowania decyzji /ćwiczenia/
 • Zespołowy projekt specjalnościowy
 • Technologia Informacyjna /laboratoria/
 • Matematyka dla Biotechnologów /ćwiczenia/