Wstęp do matematyki A
Algebra Liniowa II A
Algebra I A
Logika B
Teoretyczne Podstawy Informatyki
Wstęp do teorii modeli