Algebra 1A, 2016/2017

Wykład: poniedziałek 8-11, s. WS (L.Newelski)

Konsultacje: poniedziałek 12-13, środa 15-16 p.501. pok. 501.

Ćwiczenia: wtorek 14-16, sale WS (R.Wencel), HS (J.Kraszewski), EM (P.Borodulin-Nadzieja), A (P.Kowalski), B (T.Pezda).

Konwersatorium: poniedziałek 11-12, sala WS (L.Newelski)

Wykład jest wprowadzeniem do podstawowych zagadnień algebry abstrakcyjnej. Obejmuje wstępne zagadnienia z teorii grup, pierścieni i ciał. Warunki wstępne: zaliczona algebra liniowa 1 i wstęp do matematyki. Literatura pomocnicza:

1. A.Białynicki-Birula, Algebra.

2. B.Gleichgewicht, Algebra, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.

3. R.Wencel, Algebra 1. Skrypt do wykładu A
www.math.uni.wroc.pl/$\sim$rwenc/algebra1/skrypt.pdf

4. W.Gilbert, W.Nicholson, Modern algebra with applications, Wiley and Sons, 2004.

5. M.Bryński, J.Jurkiewicz, Zbiór zadań z algebry, PWN, Warszawa 1978.

6. J.Rutkowski, Algebra Abstrakcyjna w zadaniach.

Listy zadań będą dostępne na stronie www.math.uni.wroc.pl/$\sim$newelski.

Na każdych ćwiczeniach (z wyjątkiem ostatnich, 31.01.2017) na początku będzie 10-minutowa kartkówka (3 punkty, na początku ćwiczeń) lub 60-minutowe kolokwium (25 punktów). Terminy kolokwiów: 22.11.2016, 20.12.2016, 24.01.2017. Próg na zaliczenie ćwiczeń to 40% łącznej liczby punktów do zdobycia (zaokrąglonej w dół do pełnej połówki liczby całkowitej).

Osoby, które osiągną ten próg, będą mogły otrzymać dodatkowo 0-10 punktów za aktywność na ćwiczeniach, co może podnieść ich ocenę na zaliczenie ćwiczeń.

Progi na zaliczenie ćwiczeń:

3.0: 40%, 3.5: 50%, 4.0: 60%, 4.5: 70%, 5.0: 80% łącznej liczby punktów do zdobycia za kartkówki i kolokwia, zaokrąglonej w dół do pełnej połówki liczby całkowitej.

W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na kartkówce lub kolokwium progi są proporcjonalnie obniżane. Zwolnienie lekarskie trzeba przynieść do prowadzącego ćwiczenia w ciągu 7 dni od ustania choroby. W przypadku usprawiedliwonej nieobecności na kolokwiach lub kartkówkach w łącznym wymiarze minimum 43 punkty o zaliczeniu ćwiczeń decyduje wykładowca w trybie indywidualnym.

Kartkówki będą obejmować zadania z bieżącej listy oznaczone literą S (do samodzielnego wykonania), K (omówione wcześniej na konwersatorium) i T (teoretyczne) oraz zadania z listy omawianej na poprzednich ćwiczeniach, nieoznaczone literą K lub S lub gwiazdką.

W sesji egzaminacyjnej będzie przeprowadzony egzamin pisemny, którego zasady będą podane później.

Uwaga: We wtorek 4.10 zamiast ćwiczeń będzie wykład w sali HS.


Listy zadań