LOGIKA B (wyk³ad do wyboru)
Semestr zimowy 2013

Wykład o logicznych podstawach matematyki. Dość trudny. Trzeba cały semestr pracować. W dodatku na koniec jest egzamin, który można oblać. Ale za to można wyrobić sobie zdanie na temat natury matematyki i matematycznej prawdy. Zakres wykładu: m.in. klasyczny rachunek logiczny, elementy teorii modeli, teoria mnogości jako ``metateoria'' dla matematyki, elementy teorii rekursji w zakresie potrzebnym do wy³o¿enia twierdzeñ Gödla.

Warunki wstępne: naiwna teoria mnogości (``wstęp do matematyki B''), pewna znajomość algebry i topologii oraz bystrość i giętki umysł. Kontynuacją w nastêpnym semestrze będzie Teoria modeli. Literatura :
1. J.Shoenfield, Mathematical Logic (1968),
2. H.J.Keisler, C.C.Chang, Model Theory (1973),
3. G.Sacks, Saturated Model Theory (1972),
4. Z.Adamowicz, P.Zbierski, Logika Matematyczna (199?).

Terminy wykładu i ćwiczeń: , czwartek, sala 603, 10-12 (wykład), 12-14 (ćwiczenia).
Z każdej listy zadań trzeba zrobić pisemnie trzy zadania jako zadanie domowe i oddać prace przed ćwiczeniami.

Listy zadañ