O mnie

Od 2009 roku jestem zatrudniony w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Z kolei w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk obroniłem moją rozprawę doktorską Equivalence Relations in the Solovay Model. Geometric Structure of Forcing Conditions, którą napisałem pod opieką prof. Janusza Pawlikowskiego.

Niezależnie od zainteresowań czysto teoretycznych, jestem także aktuariuszem. Jako współwłaściciel spółki halley.pl zarządzam obecnie trzema blokami zagadnień:

  • aktuariat i inżynieria finansowa,
  • analiza procesów biznesowych,
  • tworzenie specjalistycznego oprogramowania aktuarialnego (w języku Java i przy wykorzystaniu baz danych).

W szczególności w ostatnich latach nadzoruję rozwój rozbudowanego systemu do modelowania obliczeń aktuarialnych rezerwy24.pl, zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR ⁄ IAS) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF ⁄ IFRS).

W Instytucie Matematycznym UWr. prowadzę szereg kursów, głównie z zastosowań matematyki.

Kontakt

Pod adresem image proszę kontaktować się ze mną w sprawach naukowych i dydaktycznych, zaś w sprawach związanych z zagadnieniami praktycznymi można pisać do mnie na adres image.