Doświadczenie praktyczne

Jako licencjonowany aktuariusz (nr licencji 189/09) od wielu lat współpracuję z grupą aktuariuszy halley.pl w zakresie inżynierii finansowej, aktuariatu (w tym system aktuarialny rezerwy24.pl), modelowania matematycznego, działalności ubezpieczeniowej, implementacji szytych na miarę narzędzi informatycznych (głównie w Javie, bazach danych, ale też C++ i Excelu). Od 2012 roku jestem współwłaścicielem oraz zasiadam w Zarządzie spółki halley.pl. Jestem współautorem szeregu ekspertyz obejmujących

 • instrumenty dłużne
 • opcje
 • kontrakty terminowe
 • analizę danych dot. rynku ubezpieczeniowego
 • audyt ubezpieczeniowy

W ramach konsultingu współpracowałem m.in. z takimi instytucjami jak

 • Bank Zachodni WBK
 • Castorama Polska
 • SCOR
 • Grupa Kapitałowa Mostostal Zabrze Holding
 • Zakłady Górniczo-Hutnicze "Bolesław"
 • AmRest