Zainteresowania naukowe

  • wycena i zabezpieczanie instrumentów pochodnych
  • matematyka aktuarialna
  • modelowanie rynku energii elektrycznej
  • bazy danych
  • deskryptywna teoria mnogości i forcing
  • relacje równoważności w modelu Solovay'a
  • geometryczna charakteryzacja warunków forcingowych

Kursy, które prowadzę lub prowadziłem

Materiały do tych kursów dostępne są jedynie dla ich uczestników przez platformę e-learningową Moodle.