Konsultacje: wtorek 10-11, piątek 12-13 pokój 905 (na pytania odpowiadam też mejlem).
W czasie semestru  odbędą się dwie sześciozadaniowe klasówki
23  listopada 2018 oraz 11 stycznia 2019
oraz egzamin końcowy (1 lutego 2019) złożony z dziesięciu zadań.
Każde zadanie oceniane jest w skali 0-10. 


Wpływ na ocenę z kursu mają klasówki (po 25%) oraz egzamin (50%).
Ocena z zaliczenia i egzaminu jest taka sama w wypadku pozytywnym.
Ocena z zaliczenia może zostać podniesiona o pół stopnia  na podstawie aktywności na ćwiczeniach.
50% punktów wystarcza na pozytywną ocenę z kursu. 90% wystarcza na ocenę 5. Progi na poszczególne oceny będą ustalone
po przeprowadzeniu egzaminu.

Notatki do wykładu (ostatnia aktualizacja 20.10.2018)
T. Pytlik, Analiza funkcjonalna (skrypt)

Zadanie dodatkowe 1
Zadanie dodatkowe 2
Zadanie dodatkowe 3
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8
Lista 9
Lista 10