Wyniki kursu

Egzamin poprawkowy odbędzie się 16 lutego o godzinie 9:00
w sali A Instytutu Matematycznego.
Ocena 2 oznacza, ocenę 3 z zaliczenia i 2 z I terminu egzaminu.
Osoby, które usprawiedliwiły nieobecność będą pisały I termin egzaminu
16 lutego.
Oceny zaznaczone na łososiowo oznaczają, że zaliczenie jest
podniesione o pół stopnia
na podstawie aktywności na ćwiczeniach.
Indeksy można odebrać na portierni.

Wyniki klasówki 1
Wyniki klasówki 2

Notatki do wykładu (ostatnia aktualizacja 19.09.2013)
Lista 1
Lista 2
Lista 3
Lista 4
Lista 5
Lista 6
Lista 7
Lista 8
Lista 9
Lista 10