Dr hab.
Janusz Wysoczański
adiunkt

Zakład Analizy Matematycznej

Pokój w IM 10.5, tel. 3757-095.
E-mail: jwys@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1990, Uniwersytet Wrocławski.
Habilitacja: 2009, Uniwersytet Wrocławski.