Dr hab.
Janusz Wysoczański
adiunkt

Zakład Analizy Matematycznej

Pokój w IM 10.5, tel. 3757-095.
E-mail: jwys@math.uni.wroc.pl
Doktorat: 1990, Uniwersytet Wrocławski.
Habilitacja: 2009, Uniwersytet Wrocławski.


The lecture is intended as an introduction of the basic notions, constructions, models and problems in noncommutative probability. Basic knowledge of classical probability, measure theory and functional analysis would be helpful but not required. In particular the notions of probability space, random variable (= r.v.), expectation of r.v., distribution of r.v., moments of r.v. in classical probability and their analogues in noncommutative probability will be discussed. The crucial notion of independence will be defined in various models, containing free independence, monotonic independence, boolean independence and some of their mixtures: bm-independence and bf-independence. These will lead to various notions of convolutions of probability measures and noncommutative analogues of the classical Central Limit Theorem. Graduate (i.e. Master programme) students and PhD students are welcome to attend this course.
KRASNAL MATEMATYK

Krasnal Matematyk zamieszkał przy Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ma pod ręką podręczniki akademickie z różnych dziedzin matematyki, aby udzielać porad potrzebującym studentom. W zeszycie zapisał słynny wzór Eulera e+1=0, który pięknie łączy najważniejsze liczby: 0, 1, jednostkę urojoną i, ludolfinę π (pi) oraz liczbę Eulera e. Ten wzór, jak i cała nauka, bardzo go cieszy i daje dużo przyjemności. Ale ma też poważny problem do rozwiązania: to Hipoteza Riemanna, czyli wyznaczenie liczb zespolonych z spełniających równanie ∑n>0 nz=0. Nie daje mu ona spokoju już od ponad 155 lat i dlatego chętnie skorzystałby z waszych sugestii.