Semestr jesienny 2012/13

Konsultacje:
wt. 10:15-11:00, pt. 12:15-13:00, pokój 904 (IM)
Wykład:
wt. 8:15-11:00, pt. 10:15-12:00 s. 25 (IInf)
Ćwiczenia:
śr. 9:15-12:00 s. 104 (IInf)Wyniki (po 2 terminie):


Uwaga: Indeksy z wpisami będą do odbioru w dziekanacie od rana w poniedziałek.


1 kolokwium 2 kolokwium 3 kolokwium Zaliczenie Egz. 1 termin Egz. 2 termin
5.11.12 3.12.12 7.01.13 30.01.13 1.02.13 15.02.13
Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Poprawiający:
1-tro,2-pal,3-koś,4-kró,
5-mło,6-tro,7-kry,8-kry
Poprawiający:
1-mło,2-urb,3-tro,4-tro,
5-kró,6-kró,7-kry,8-kry
Poprawiający:
1-urb,2-tro,3-tro, 4-koś,
5-pal,6-kro,7-kry,8-kry
  Poprawiający:
1-urb,2-mlo,3-koś,4-pal,
5-kró,6-kró,7-kry,8-kry
Poprawiający:
1-8 pal
Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania   Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania

Uwaga : ewentualne reklamacje proszę zgłaszać właściwym poprawiającym.

Skala ocen z obu terminów jest nastepująca:

11-16 3,0
17-22 3,5
23-28 4,0
29-34 4,5
35-40 5,0

Osoby, które otrzymały 22-29% z kolokwiów zamiast wstępnego stopnia z zaliczeniamają "war.". To jest warunkowe dopuszczenie do 1 terminu egzaminu. Dokładne zasady tego dopuszczenia były wyjaśnione na wykładzie.


Zaliczenie

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Na ćwiczeniach będziecie Państwo rozwiązywać przykładowe zadania z list. Kolejne listy zadań będą publikowane w każdy poniedziałek, z tygodniowym wyprzedzeniem (tzn. lista na przykład na zajęcia w tygodniu 15.10.-19.10. pojawi się w poniedziałek 8.10.). Listy będą publikowane na niniejszej stronie, a wydruk będzie także dostępny w punkcie ksero (za odbitkę trzeba będzie oczywiście zapłacić). Podstawą zaliczenia ćwiczeń będą wyniki kolokwiów. Odbędą się 3 kolokwia, zawsze w poniedziałki w godzinach 18-20. Na kolokwiach będzie po 8 zadań, bardzo podobnych bądź identycznych z zadaniami z list. Za każde zadanie będą przydzielane punkty, a suma punktów będzie podstawą zaliczenia i oceny z zaliczenia. Usprawiedliwione nieobecności na kolokwiach będą uwzględniane - proszę zgłosić usprawiedliwienie prowadzącemu.
Uwaga: Kolokwiów nie będzie można poprawiać. Prowadzący ćwiczenia mają prawo podnieść ocenę z zaliczenia na podstawie aktywności. Proszę pytać swoich prowadzących na ćwiczeniach o szczegółowe zasady.
Uwaga: Kolokwia będą odbywały się równolegle w kilku dużych audytoriach w budynkach obu Instytutów. Podział na sale będzie ogłoszony w najbliższym czasie na wykładzie i na tej stronie. Ten sam podział będzie obowiązywał na wszystkich kolokwiach i na pierwszym terminie egzaminu. Proszę czekać przed właściwą salą o właściwej godzinie. Prowadzący poproszą Państwa do środka kiedy rozłożą zadania na ławkach. Czas trwania kolokwium czy egzaminu będzie się liczył od momentu rozpoczecia pisania.Egzamin końcowy

Wykład kończy się egzaminem, który będzie miał podobny format do kolokwiów (podobna ilość zadań, podobny stopień trudności). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.


Terminy:

Kolokwia:
5.11.12, 3.12.12, 7.01.13, godziny: 18-20 (to są 3 poniedziałki), sale 25, HS, WS, EM
Egzamin 1 termin:
1.02.13, godziny: 13-15 (piątek), sale 25, HS, WS, EM
Egzamin 2 termin:
15.02.13, godziny: 15-17 (piątek),Podział na sale:

Kolokwia i 1 termin egzaminu będą odbywały się w salach 25 (IInf) oraz HS, WS i EM (IMat). Sale przydzielane są alfabetycznie na podstawie nastepującego schematu. Podział na sale będzie taki sam na wszystkich kolokwiach i egzaminie (1 term.)

nazwisko ≤ Go : sala EM
Go < nazwisko ≤ Ko : sala WS
Ko < nazwisko ≤ Re : sala 25
Re < nazwisko : sala HS

Listy zadań:

Lista 1 1.10.12 Lista 2 8.10.12 Lista 3 15.10.12
Lista 4 22.10.12 Lista 5 5.11.12 Lista 6 12.11.12
Lista 7 19.11.12 Lista 8 26.11.12 Lista 9 3.12.12
Lista 10 10.12.12 Lista 11 17.12.12 Lista 12 7.01.13
Lista 13 10.12.12 Lista 14 17.12.12


Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.