Linki matematyczne

  1. Wiosenne Szkoły Matematyki dla Gimnazjalistów
  2. Studia na Uniwersytecie Wrocławskim
  3. Zadania z kółka matematycznego z Warszawy
  4. Olimpiada Matematyczna
  5. Koło Naukowe Matematyków Teoretyków

Pozostałe:

  1. Strona prywatna - Marcin Preisner
  2. Strona duszpasterstwa akademickiego Most
  3. Obóz adaptacyjny w Białym Dunajcu