Semestr jesienny 2014/15

Konsultacje:
pon. 11:15-12:00, cz. 13:15-14:00, pokój 904 (IMat)
Wykład:
pon. 12:15-14:00, śr. 14:15-16:00 s. 25 (IInf)
Ćwiczenia:
pon. 14:15-17:00 s. 139 (IInf)


Wyniki:

(2 termin)

Wpisywanie stopni do indeksów odbędzie się w pokoju 904 (Inst. Matem.) na konsultacjach

1 kolokwium 2 kolokwium 3 kolokwium Zaliczenie Egz. 1 termin Egz. 2 termin
7.11.14 5.12.14 9.01.15 4.02.15 5.02.15 18.02.15
Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


poprawiający:
1,2,3,4-kr, 5-pa, 6-tr, 7-ko  
poprawiający:
1,2-pa, 3-ko, 4-tr, 5,6,7-kr  
poprawiający:
1,2,3-kr, 4,6,7-tr, 5-pa 
  poprawiający:
1,2,3-kr, 4-tr, 5-pa, 6,7-ko 
poprawiający:
1,2,3,4,5,6,7-pa 
Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania   Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania

Uwaga : ewentualne reklamacje proszę zgłaszać właściwym poprawiającym.

Skala ocen dla zaliczenia:
(bez bonusów)

Skala ocen dla 1 terminu:

Skala ocen dla 2 terminu:

0-22 2,0
23-32 war.
33-47 3,0
48-61 3,5
62-76 4,0
77-90 4,5
91-105 5,0
0-9 2,0
10-14 3,0
15-19 3,5
20-24 4,0
25-29 4,5
30-35 5,0
0-9 2,0
10-14 3,0
15-19 3,5
20-24 4,0
25-29 4,5
30-35 5,0


Zaliczenie

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Na ćwiczeniach będziecie Państwo rozwiązywać przykładowe zadania z list. Kolejne listy zadań będą publikowane w każdy poniedziałek, z tygodniowym wyprzedzeniem (tzn. lista na przykład na zajęcia w tygodniu 13.10.-17.10. pojawi się w poniedziałek 6.10.). Listy będą publikowane na niniejszej stronie, a wydruk będzie także dostępny w punkcie ksero (za odbitkę trzeba będzie oczywiście zapłacić). Podstawą zaliczenia ćwiczeń będą wyniki kolokwiów. Odbędą się 3 kolokwia, zawsze w piątki w godzinach 14-16. Na kolokwiach będzie po 7 zadań, bardzo podobnych bądź identycznych z zadaniami z list. Za każde zadanie będą przydzielane punkty, a suma punktów będzie podstawą zaliczenia i oceny z zaliczenia. Usprawiedliwione nieobecności na kolokwiach będą uwzględniane - proszę zgłosić usprawiedliwienie prowadzącemu.
Uwaga: Kolokwiów nie będzie można poprawiać. Prowadzący ćwiczenia mają prawo podnieść ocenę z zaliczenia na podstawie aktywności. Proszę pytać swoich prowadzących na ćwiczeniach o szczegółowe zasady.
Uwaga: Kolokwia będą odbywały się równolegle w kilku dużych audytoriach w budynkach obu Instytutów. Podział na sale będzie ogłoszony w najbliższym czasie na wykładzie i na tej stronie. Ten sam podział będzie obowiązywał na wszystkich kolokwiach i na pierwszym terminie egzaminu. Proszę czekać przed właściwą salą o właściwej godzinie. Prowadzący poproszą Państwa do środka kiedy rozłożą zadania na ławkach. Czas trwania kolokwium czy egzaminu będzie się liczył od momentu rozpoczecia pisania.Egzamin końcowy

Wykład kończy się egzaminem, który będzie miał podobny format do kolokwiów (podobna ilość zadań, podobny stopień trudności). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Terminy:

Kolokwia:
7.11.14, 5.12.14, 9.01.15, godziny: 14-16 (to są 3 piątki), sale 25, HS, WS, EM
Egzamin 1 termin:
5.02.15, godziny: 17-19 (czwartek), sale 25, HS, WS, EM
Egzamin 2 termin:
18.02.15, godziny: 10-12 (środa), sala 25.


Podział na sale:

Kolokwia i 1 termin egzaminu będą odbywały się w salach 25 (IInf) oraz HS (IMat). Sale przydzielane są alfabetycznie na podstawie nastepującego schematu. W tabeli po prawej w miejsce zmiennej "nazwisko" należy podstawić 2 pierwsze litery swojego nazwiska. Nastepnie należy wybrać właściwą salę, na podstawie podanego testu logicznego. Podział na sale będzie taki sam na wszystkich kolokwiach i egzaminie (1 term.)

nazwisko <  Ma : sala 25
Ma   ≤ nazwisko : sala HS


Listy zadań:

Lista 1 6.10.14 Lista 2 6.10.14 Lista 3 13.10.14
Lista 4 20.10.14 Lista 5 27.10.14 Lista 6 3.11.14
Lista 7 17.11.14 Lista 8 24.11.14 Lista 9 1.12.14
Lista 10 8.12.14 Lista 11 22.12.14 Lista 12 12.01.15
Lista 13 19.01.15 Lista 14 26.01.15


Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.