Semestr jesienny 2017/18

Konsultacje:
pon., czw. 13:15-14:00, pokój 904 (IMat)
Wykład:
pon. 14:15-16:00, czw. 10:15-12:00 s. 25 (IInf)


Wyniki (2 termin):

Uwaga: w tabeli zaliczeń powinny być uwzględnione usprawiedliwienia.
Jeżeli coś się nie zgadza, proszę o kontakt.1 kolokwium 2 kolokwium 3 kolokwium Zaliczenie Egz. 1 termin Egz. 2 termin
3.11.17 1.12.17 5.01.18 31.01.18 1.02.18 14.02.18
Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


Nr indeksu:


poprawiający:
 1-ko; 2,3-kr; 4,5,6,7-ur
poprawiający:
 1,2,4-ur; 3-ko; 5,6,7-kr
poprawiający:
 1,2,3-ko; 4,5,6,7-kr
  poprawiający:
 1,2,3,4,5-kr; 6,7-ko
poprawiający:
 1,2,3,4,5,6,7-pa
Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania   Zadania i rozwiązania Zadania i rozwiązania

Uwaga: ewentualne reklamacje proszę zgłaszać właściwym poprawiającym.


Poniżej skale ocen zaliczenia i egzaminów.


Skala ocen dla zaliczenia:

Skala ocen dla 1 terminu:

Skala ocen dla 2 terminu:

0-42 2,0
43-54 3,0
55-67 3,5
68-79 4,0
80-92 4,5
93-105 5,0
0-8 2,0
9-14 3,0
15-19 3,5
20-24 4,0
25-29 4,5
30-35 5,0
0-8 2,0
9-14 3,0
15-19 3,5
20-24 4,0
25-29 4,5
30-35 5,0


Zaliczenie

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Na ćwiczeniach będziecie Państwo rozwiązywać przykładowe zadania z list. Kolejne listy zadań będą publikowane w każdy poniedziałek, z tygodniowym wyprzedzeniem. Listy będą publikowane na niniejszej stronie, a wydruk będzie także dostępny w punkcie ksero (za odbitkę trzeba będzie oczywiście zapłacić). Podstawą zaliczenia ćwiczeń będą wyniki kolokwiów. Odbędą się 3 kolokwia. Na kolokwiach będzie po 7 (mniej więcej) zadań, bardzo podobnych bądź identycznych z zadaniami z list. Za każde zadanie będą przydzielane punkty, a suma punktów będzie podstawą zaliczenia i oceny z zaliczenia. Usprawiedliwione nieobecności na kolokwiach będą uwzględniane - proszę zgłosić usprawiedliwienie prowadzącemu.
Uwaga: Kolokwiów nie będzie można poprawiać. Prowadzący ćwiczenia mają prawo podnieść ocenę z zaliczenia na podstawie aktywności. Proszę pytać swoich prowadzących na ćwiczeniach o szczegółowe zasady.
Uwaga: Kolokwia będą odbywały się równolegle w kilku dużych audytoriach w budynkach obu Instytutów. Podział na sale będzie ogłoszony w najbliższym czasie na wykładzie i na tej stronie. Ten sam podział będzie obowiązywał na wszystkich kolokwiach i na pierwszym terminie egzaminu. Proszę czekać przed właściwą salą o właściwej godzinie. Prowadzący poproszą Państwa do środka kiedy rozłożą zadania na ławkach. Czas trwania kolokwium czy egzaminu będzie się liczył od momentu rozpoczecia pisania.Egzamin końcowy

Wykład kończy się egzaminem, który będzie miał podobny format do kolokwiów (podobna ilość zadań, podobny stopień trudności). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.Terminy:

Kolokwia:
3.11.17, 1.12.17, 5.01.18, godz. 16-18 (to są 3 piątki), sale 13, 25, WS
Egzamin 1 termin:
1.02.18, godz. 13-15 (to jest czwartek), sale 13, 25, EM
Egzamin 2 termin:
14.02.18, godz. 10-12 (to jest środa), sala 13.


Uwaga zmiana przydziału sal:

1 termin egzaminu odbędzie się w salach 13 oraz 25 (IInf) oraz EM (IMat). Sale przydzielane są alfabetycznie na podstawie nastepującego schematu. W tabeli po prawej w miejsce zmiennej "nazwisko" należy podstawić 2 pierwsze litery swojego nazwiska. Nastepnie należy wybrać właściwą salę, na podstawie podanego testu logicznego.

nazwisko ≤   Ku   : sala 13
Ku   < nazwisko ≤   So   : sala 25
So   < nazwisko   : sala EM


Listy zadań:

Lista 1 9.10.17 Lista 2 16.10.17 Lista 3 23.10.17
Lista 4 30.10.17 Lista 5 6.11.17 Lista 6 13.11.17
Lista 7 20.11.17 Lista 8 27.11.17 Lista 9 4.12.17
Lista 10 11.12.17 Lista 11 18.12.17 Lista 12 8.01.18
Lista 13 15.01.18 Lista 14 22.01.18


Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.