Procesy Markowa

Listy zadań w formacie pdf 

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5 (rozkład stacionarny)

Wyniki kolokwium

Osoby, które otrzymały mniej niż 12 punktów na kolokwium proszone sa o oddanie w formie pisemnej zadań z listy dodatkowej. 

Lista dodatkowa

Ostatnia aktualizacja 15 stycznia 2018.