Procesy Markowa

Listy zadań w formacie pdf 

Lista 1

Lista 2

Lista 3

Lista 4

Lista 5

Termin kolokwium: 8 stycznia 2019 r.  

Ostatnia aktualizacja 9 grudnia 2018.