Seminarium I^3 (2018/19)

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, sala 601
tel. portiernia: 71 3757414

 

termin zajęć

poniedziałek godz. 17:15 - 19:00

 

tematy spotkań w semestrze zimowym

 • posiedzenie nr 391 - 15 IX (wyjątkowo sobota, godz. 11, sala HS)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Wzory skróconego mnożenia. Reszty z dzielenia potęg - materiały
   
 • posiedzenie nr 392 - 2 X (wyjątkowo wtorek zamiast 1 X)
  Kenichi Ischido - Warsztaty sorobanowe
  Po warsztatach (ok. godz. 18:00) będą przedstawione warunki współpracy ze szkołą w Chibie dla kandydatów na instruktorów sorobanu.

  SP 1 Oleśnica - 1 os.
  SP Szklarska Poręba - 2 os
  SP 15 Wałbrzych - 4 os
  SP 68 Wrocław - 3 os
  SP Jaskółka Wrocław - 1 os.
  LO Bolków - 2 os.
  LO 8 Wrocław - 1 os
  LO 15 Wrocław - 1 os.
  LO LXIV Warszawa - 44 os.
  IM UWr - 3 os.
  razem: 62
   

 • posiedzenie nr 393 - 8 X
  Angelika Bernagiewicz, Paulina Górska - Quality Class Warszawa 2018
   
 • posiedzenie nr 394 (wyjazdowe zamiast 15 X) 13-14 X
  Matematyczne Jesioniki
   
 • posiedzenie nr 395 - 20 X (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 22 X)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ - Wokół nierówności 2ab ≤ a2+b2 - materiały
   
 • posiedzenie nr 396 - 9 XI (wyjątkowo piątek, godz. 10:30, sala 602; zamiast 29 X)
  Małgorzata Mikołajczyk - Disentangling a Triangle (trigonometry in pictures)
  Michał Śliwiński - Crazy Frog (doing maths with a spreadsheet)
   
 • posiedzenie 397 - 15 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego dla SP
   
 • posiedzenie nr 398 (wyjazdowe zamiast 19 XI) - 16-18 XI Lewin Kłodzki
   
 • posiedzenie 399 - 19 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego SP i GM
   
 • posiedzenie nr 400 - 24 XI (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 5 XI)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ:
   
 • posiedzenie 401 - 26 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego LO
   
 • posiedzenie nr 402 - 3 XII
 • posiedzenie nr 403 - 10 XII
 • posiedzenie nr 404 - 17 XII
 • posiedzenie nr 405 - 7 I
 • posiedzenie nr 406 - 14 I
 • posiedzenie nr 407 - 21 I