Seminarium I^3 (2018/19)

miejsce zajęć

Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław, sala 601
tel. portiernia: 71 3757414

 

termin zajęć

poniedziałek godz. 17:15 - 19:00
(o ile w planie nie podano inaczej)

 

tematy spotkań w semestrze zimowym

 • posiedzenie nr 391 - 15 IX (wyjątkowo sobota, godz. 11, sala HS)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Wzory skróconego mnożenia. Reszty z dzielenia potęg - materiały
   
 • posiedzenie nr 392 - 2 X (wyjątkowo wtorek zamiast 1 X)
  Kenichi Ischido - Warsztaty sorobanowe
  Po warsztatach (ok. godz. 18:00) będą przedstawione warunki współpracy ze szkołą w Chibie dla kandydatów na instruktorów sorobanu.

  SP 1 Oleśnica - 1 os.
  SP Szklarska Poręba - 2 os
  SP 15 Wałbrzych - 4 os
  SP 68 Wrocław - 3 os
  SP Jaskółka Wrocław - 1 os.
  LO Bolków - 2 os.
  LO 8 Wrocław - 1 os
  LO 15 Wrocław - 1 os.
  LO LXIV Warszawa - 44 os.
  IM UWr - 3 os.
  razem: 62
   

 • posiedzenie nr 393 - 8 X
  Angelika Bernagiewicz, Paulina Górska - Quality Class Warszawa 2018
   
 • posiedzenie nr 394 (wyjazdowe zamiast 15 X) 13-14 X
  Matematyczne Jesioniki
   
 • posiedzenie nr 395 - 20 X (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 22 X)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ - Wokół nierówności 2ab ≤ a2+b2 - materiały
   
 • posiedzenie nr 396 - 9 XI (wyjątkowo piątek, g. 10:30, s. 602; zamiast 29 X)
  Małgorzata Mikołajczyk - Disentangling a Triangle (trigonometry in pictures)
  Michał Śliwiński - Crazy Frog (doing maths with a spreadsheet)
   
 • posiedzenie 397 - 15 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego dla SP
   
 • posiedzenie nr 398 (wyjazdowe zamiast 19 XI) - 16-18 XI Lewin Kłodzki
  tu jest szczegółowy program
   
 • posiedzenie 399 - 19 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego SP i GM
   
 • posiedzenie nr 400 - 24 XI (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala HS; zamiast 5 XI)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Kąty wpisane - materiały
   
 • posiedzenie 401 - 26 XI
  KOMA - symulacja wykładu eliminacyjnego LO
   
 • posiedzenie nr 402 - 3 XII
  Wojciech Jedynak - Programowanie w ruchu (warsztaty z panem Krabikiem) - http://programowanie-w-ruchu.pl/
  SP Ligota Polska 1
  SP Stary Wołów 1
  SP 3 Wrocław 1
  SP 17 Wrocław 1
  SP 22 Wrocław 1
  SP 44 Wrocław 1
  SP 61 Wrocław 1
  SP 91 Wrocław 7
  SP 95 Wrocław 1
  SP Jaskółka Ww 2
  Przedszkole nr 2 Wołów 3
  IM UWr 4
  razem 24
   
 • posiedzenie nr 402 - 12 I wyjątkowo godz. 11-14, sala A w IM UWr
  Jarosław Wróblewski - Wzory skróconego mnożenia, Wielokąty opisane na okręgu - materiały
   
 • posiedzenie nr 404 - 14 I wyjątkowo godz. 16:15, Muzeum Współczesne Wrocławia (pl. Strzegomski 2a)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne inspiracje dzieł sztuki awangardowej prezentowanych na wystawie "Medytacje Fibonacciego + sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro"
  materiały na dole strony

  Agnieszka Nowicka
  Beata Okoń +1
  Barbara Sikora
  Jadwiga Świczewska +1
  Grażyna Wójcicka
  IM UWr 4
  razem: 11
   

 • posiedzenie nr 405 - 17 I (zamiast 5 I) sala 601 w IM UWr
  Piotr Pawlikowski - Zaplatane wielościany - warsztaty modelarstwa matematycznego
  materiały na dole strony

  SP 97 Ww - 1
  SP 107 Ww - 1
  GM 13 Ww - 1
  IM UWr - 4
  razem: 7
   

 • posiedzenie nr 406 - 20 I (zamiast 21 I) , godz. 15:00  Muzeum Współczesne Wrocławia (pl. Strzegomski 2a)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr) - Matematyczne inspiracje dzieł sztuki awangardowej prezentowanych na wystawie "Medytacje Fibonacciego + sztruksowy zając wobec Katarzyny Kobro".

 

tematy spotkań w semestrze letnim

 • posiedzenie nr 407 - 23 II (wyjątkowo sobota, godz. 10-14, sala WS)
  Jarosław Wróblewski - warsztaty OMJ: Niezmienniki, Jednoznaczność rozkładu na czynniki - materiały1, materiały 2
   
 • posiedzenie 25 II nie odbędzie się ze względu na wyjazd na Zimową Szkołę Matematyki
   
 • posiedzenie nr 408 - 23 III (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala WS; zamiast 4 III)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ: Nierówności miedzy średnimi
   
 • posiedzenie 409 - 28 III (wyjątkowo czwartek, godz. 17:00, Dolnośląska Bibliotka Publiczna, Rynek 58, zamiast 25 III)
  "Matematyczny Wrocław" - wykład popularnonaukowy w ujęciu historyczno-regionalnym oraz zwiedzanie wystawy "Śladami matematyki po Wrocławiu"
   
 • posiedzenie 410 - 1 IV
 • posiedzenie 411 - 8 IV
   
 • posiedzenie 412 - 13 IV (wyjątkowo sobota, godz. 10, sala WS; zamiast 15 IV)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr) - Warsztaty OMJ:
   
 • posiedzenie 413 - 26 IV-5 V posiedzenie wyjazdowe
  Matematyczna Lombardzia i Lotaryngia

Poniżej zamieszczamy materiały z wybranych zajęć.

ZałącznikWielkość
kobro.pdf6.23 MB
paski1.pdf1.47 KB
paski2.pdf2.57 KB
paski3.pdf3.73 KB
paski4.pdf3.36 KB
paski5.pdf3.42 KB
paski6.pdf2.65 KB
paski gran_6.pdf25.4 KB
paski romoboscian.pdf22.88 KB