Arytmetyka elementarna - wykład do wyboru
Semestr wiosenny 2009/10

Konsultacje:
Środa 12-13, piątek 14-15, pok. 904
Wykład:
pt. 9:15-11:00, s. 607
Ćwiczenia:
pt. 11:15-13:00 s. 607
Wyniki:

Identyfikatorem są inicjały, np. zamiast Nowak Jan w tabeli byłoby NJ.

Inicjał Zal. Term. 0
JJ 3,0 3,5
JT 5,0 4,5
KK 4,5 4,5
KJ 5,0 4,0
KM 5,0 5,0
4,0 3,5
MJ 5,0 4,5
WM 5,0 5,0
Uwaga: Przypominam, że jeśli ktoś nie chce swojego stopnia z terminu 0, powinien przesłać mi w tej sprawie maila. Jeżeli nie dostanę informacji, wpisuję stopień. Indeksy z wpisami położę na swoją półkę na portierni ok. godziny 5:30 w sobotę. Przypominam, że termin 1 pierwszy odbędzie się 2.07. (piątek) o godz. 10:00 w sali 607.

Zadanie domowe: