Semestr wiosenny 2015/16

Konsultacje:
wt.,śr. 13:15-14:00, pokój 904
Laboratorium:
pt. 14:15-16:00, s. 417


Zaliczenia:

Indeks Nr zad. Nazwa zadania Wspólnie z: Stopień
232950 1 Dzieci uzdolnione 258440 5,0
248112 1 Dzieci uzdolnione 248150 5,0
253347 6 Porównanie wieku 253396 5,0
241884 6 Porównanie wieku - 5,0
241917 1 Dzieci uzdolnione 253403 5,0
248150 1 Dzieci uzdolnione 248112 5,0
258472 - - - -
279287 - - - -
258440 1 Dzieci uzdolnione 232950 5,0
253396 6 Porównanie wieku 253347 5,0
233019 1 Dzieci uzdolnione - 5,0
253401 1 Dzieci uzdolnione 250969 5,0
253403 1 Dzieci uzdolnione 241917 5,0
253415 6 Porównanie wieku 253438 5,0
258598 2 Utwory na iPodzie - 5,0
250969 1 Dzieci uzdolnione 253401 5,0
253438 6 Porównanie wieku 253415 5,0


Opis przedmiotu:

Wykład jest pomyślany jako podstawowy wykład dla studentów zainteresowanych statystyką. Pod względem matematycznym wykład będzie na poziomie elementarnym i nie ma żadnych wstępnych wymagań. Podstawowe pojęcia i narzędzia z dyskretnej teorii prawdopodobieństwa zostaną przedstawione (czy też przypomniane) na początku wykładu. Wykład będzie dostępny także dla studentów innych kierunków niż matematyka, jest adresowany do wszystkich, którym potrzebne mogą być współczesne narzędzia statystyczne. Celem zajęć nie jest kompletny kurs współczesnych metod statystycznych. Nie będą też poruszane zagadnienia teoretyczne. Jego celem jest wprowadzenie podstawowych zagadnień i metod współczesnej statystyki na elementarnym poziomie dla możliwie szerokiego kręgu odbiorców. Jest to wersja wykładu, który prof. Bendikov prowadził wielokrotnie na Uniwersytecie Cornell, gdzie taki wykład jest obowiązkowy dla wszystkich studentów kierunków matematycznych, inżynierskich i przyrodniczych.

Na wykładzie omówione zostaną następujące zagadnienia:

Zajęcia będą odbywały się w formacie 2 godzin wykładu i 2 godzin laboratorium tygodniowo. Na wykładzie przestawiane będą z agadnienia, a na laboratorium wykonywane będą praktyczne obliczenia przy pomocy specjalnie zakupionego programu Minitab. Idea laboratorium jest taka, że na zajęciach konkretny projekt praktyczny będzie rozpoczynany, a następnie powinien być kontynuowany samodzielnie przez studentów.

Zaliczenie laboratorium będzie na podstawie projektu -- praktycznego opracowania statystycznego. Lista projektów pojawi się w trakcie semestru. Stopień z wykładu będzie taki sam jak z laboratorium.

Pobierz opis:Pliki danych:Notatki:Projekt na zaliczenie:


Termin oddania projektu to środa 8.06. do godz. 20. Projekty należy przesyłać mailem na mój adres (jest podany na poprzedniej stronie). Projekt powinien mieć postać raportu z wszystkimi wynikami, wykresami, komentarzami. Taki raport można wygenerować w Minitabie (była o ty mowa na laboratorium), ale można też wygenerować w innych programach. Zawsze należy przeprowadzić dyskusję dopuszczalności zastosowanej metody, np. czy próba jest wystarczająco liczna, czy nie za liczna (w stusunku do całej populacji), czy histogram nie jest zbyt nieforemny itp.Literatura: