Wstęp do Matematyki R

Wykład: środa, godz. 12:15-14:00, sala WS
Ćwiczenia: piątek, godz. 13:15-15:00, sala HS
Konwersatorium: piątek, godz. 12:15-13:00, sala HS

Konsultacje

Zasady zaliczania ćwiczeń ze Wstępu do Matematyki R

Egzamin: 13.02.2019 (środa), godz. 9:00, sala HS.
Egzamin poprawkowy: 20.02.2019 (środa), godz. 9:00, sala WS.

Zasady egzaminu ze Wstępu do Matematyki R

Zasady egzaminu poprawkowego ze Wstępu do Matematyki RListy zadań

Do przygotowań przed kolokwium 3 i egzaminem można wykorzystywać skrypt.Wyniki sprawdzianów pisemnych są dostępne w USOSwebie.Zapraszam też do wyrażania swoich opinii na forum.


Powrót
do strony głównej