XXX Konferencja z Historii Matematyki

05/05/2016 08:00
08/05/2016 20:00
Będlewo

Kolejna, XXX Konferencja z Historii Matematyki odbędzie się w Ośrodku Centrum Banacha w Będlewie w dniach 5–8.05.2016. Konferencja poświęcona jest głównie historii matematyki polskiej, jednak możliwe są też odczyty dotyczące innych zagadnień, np. jubileusze związane z historią matematyki. 

Organizatorem i opiekunem naukowym konferencji jest Witold Więsław. 

Program konferencji

 

Rok: 
2016