Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
25-05-2017 14:15
, 603
Isotropic-like Markov generators on ultrametric spaces
Alexander Bendikov (Uniwersytet Wrocławski)
Let (X,d) be a locally compact separable ultrametric space. Given a measure m and a symmetric measurable function J(x,y) we consider the linear operator L^{J}f(x)=∫(f(x)-f(y))J(x,y)dm(y) defined on the set D of all locally constant functions f having compact support. According to , when J(x,y) is an isotropic function satisfying certain conditions, the operator (-L^{J},D) is essentially self-adjoint and extends in L²(X,m) as a self-adjoint Markov generator, its Markov semigroup exp(-tL^{J}) admits a continuous transition density (heat kernel) p^{J}(t,x,y) w.r.t. m. When J(x,y) is not isotropic but uniformly in x,y comparable to the isotropic function J(x,y) as above the operator (-L^{J},D) extends in L²(X,m) as a self-adjoint Markov generator, the Markov semigroup exp(-tL^{J}) admits a continuous heat kernel p^{J}(t,x,y) w.r.t. m, and the function p^{J}(t,x,y) is uniformly comparable in t,x,y to the function p^{J}(t,x,y), the heat kernel of the Markov semigroup exp(-tL^{J}). We illustrate our exposition by a number of examples.
25-05-2017 10:15
, 604
Poisson type limit theorems for a noncommutative independence associated with positive symmetric cones (second part)
Oussi Lahcen (Hassan I University, Maroko)
We present Poisson type limit theorems for a noncommutative independence (the bm-independence), which is naturally associated with positive symmetric cones in euclidian spaces, including R_+^d, the Lorentz cone in Minkowski spacetime and positive definite (real symmetric or complex hermitian) matrices. The geometry of the cones plays significant role in the study as well as the combinatorics of bm-ordered partitions.
21-11-2016 14:15
, sala 606
Homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariantnych poprzez residua
Magdalena Zielenkiewicz (UW)
Tematem wystąpienia będą formuły opisujące homomorfizm Gysina w kohomologiach ekwiwariatnych dla przestrzeni jednorodnych półprostych grup Liego z działaniem torusa. Wyniki opierają się na uogólnieniu twierdzeń o nieabelowej lokalizacji do przypadku kohomologii T-ekwiwariantnych oraz na przedstawieniu wzmiankowanych przestrzeni jednorodnych jako redukcji symplektycznych. W trakcie referatu przedstawię uogólnienia klasycznych twierdzeń dotyczących kohomologii redukcji symplektycznych (Jeffrey-Kirwan, Guillemin-Kalkman, Martin). Korzystając z tych uogólnień pokażę, na przykładzie rozmaitości częściowych flag serii A, jak uzyskać wzór opisujący ekwiwariatny homomorfizm Gysina.
29-05-2017 15:15
, 603
Problem Dirichleta dla nielokalnych operatorów typu Levy'ego
Artur Rutkowski (Politechnika Wrocławska)
10-05-2017 16:15
, 604
Teoria modeli a dynamika topologiczna i grupy polskie
Tomasz Rzepecki

Opowiem o związkach między pojęciami teoriomodelowymi (formuły i teorie stabilne, z NIP) a pojęciami z dynamiki topologicznej (funkcje słabo prawie okresowe, funkcje oswojone).

Opowiem też o twierdzeniu (z powstającej pracy z K. Krupińskim) o tym, że grupa Galois (Lascara) dowolnej teorii jest ilorazem zwartej grupy polskiej, i podobnie dla ilorazów grup typowo definiowalnych przez spójne składowe.

18-05-2017 12:15
, 602
Level dependent Levy risk processes
Tomasz Rolski (Uniwersytet Wrocławski)
We consider level dependent Lévy risk process whose dynamics is given by sde $$\mathrm{d}U(t) = \mathrm{d}X(t) - \phi(U(t))dt,$$ where $X$ is a spectrally negative Lévy process. A special case is when $$\phi(x)=\left(\delta_1 \mathbf{1}_{\{U_k(t) > b_1\}}+\delta_2 \mathbf{1}_{\{U_k(t) > b_2\}}+...+\delta_k \mathbf{1}_{\{U_k(t) > b_k\}} \right)\mathrm{d}t , \quad t \geq 0 ,$$ which gives $k$-multi-refracted Levy process. We define a scale function $w^{(q)}$ (and also $z^{(q)}$) as the solutions of some Volterra equations and show that formulas for one and two sided exit problems written in their terms. The major part of the seminar will be devoted to solutions of Volterra equations.
22-05-2017 16:15
, 604
On various notions of homogeneity of Borel sigma-ideals of Polish spaces
Piotr Zakrzewski (Uniwersytet Warszawski)
Opowiem o niektórych wynikach ze wspólnej pracy z Romanem Polem ,,On Borel maps, calibrated sigma-ideals and homogeneity", której najnowszą wersję można znaleźć na stronie https://www.mimuw.edu.pl/~piotrzak/publications.html. Przedmiotem badań pracy są m.in. sigma-ideały I_0(\mu) oraz I_f(\mu) borelowskich podzbiorów kompaktu X, które dla danej miary borelowskiej \mu mogą być pokryte za pomocą przeliczalnie wielu +zbiorów zwartych miary zero lub, odpowiednio, miary skończonej. Przyjmując definicję J. Zapletala mówimy, że sigma-ideał I na X jest jednorodny, jeśli dla każdego zbioru borelowskiego E +spoza I istnieje funkcja borelowska f: X --> E taka, że przeciwobrazy zbiorów z I są w I. Okazuje się, że dla pewnych naturalnych miar, niejednorodności sigma-ideałów I_0(\mu) i I_f(\mu) +towarzyszy jednorodność uzupełnień związanych z nimi algebr ilorazowych postaci Borel(X)/I.
01-06-2017 12:20
, 606
Kontrola False discovery rate w problemie wielokrotnego testowania. Procedura Benjaminiego – Hochberga
Michał Kos
Subskrybuj Seminaria