Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
24-01-2019 14:15
, 603
Operator śladu na obszarach Jordana
Krystian Kazaniecki (Uniwersytet Warszawski)
Streszczenie. W latach pięćdziesiątych Gagliardo wykazał, że dla obszaru $\Omega$ z regularnym brzegiem operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(\Omega)$ do przestrzeni $L^1(\partial \Omega)$ jest surjekcją. Zatem naturalne jest pytanie o istnienie prawego odwrotnego operatora do operatora śladu. Petree udowodnił, że w przypadku półpłaszczyzny $\mathbb{R}x\mathbb{R}_{+}$ nie istnieje prawy odwrotny operator do operatora śladu. Podczas referatu przedstawię prosty dowód twierdzenia Petree, który wykorzystuje tylko pokrycie Whitney'a danego obszaru oraz klasyczne własności przestrzeni Banacha. Następnie zdefiniujemy operator śladu z przestrzeni Sobolewa $W^1_1(K)$, gdzie $K$ jest płatkiem Kocha. Przez pozostałą część mojego referatu skonstruujemy prawy odwrotny do operatora śladu na płatku Kocha. W tym celu scharakteryzujemy przestrzeń śladów jako przestrzeń Arensa-Eelsa z odpowiednią metryką oraz skorzystamy z twierdzenia Ciesielskiego o przestrzeniach funkcji hölderowskich.
07-11-2018 14:15
, 711/712
Topics on stochastic optimization and long-time approximation of stochastic processes
Fabien Panloup (Angers)
Stochastic optimization is a way of approximating minima of deterministic functions by a stochastic approach. I will begin my talk by some background on this topic and on the Robbins-Monro algorithm. Then, I will state some recent non-asymptotic results about Ruppert-Polyak algorithm, which is an averaged version of the Robbins-Monro algorithm. In a last part, I will briefly introduce the problem of long-time approximation of diffusion processes and its link with approximation of Gibbs distributions. I will conclude some statistical applications of these methods. This talk is based on collaborations with Sébastien Gadat and Gilles Pagès
21-03-2019 10:15
, 604
Warunkowo monotoniczna niezależność i związany z nią produkt grafów
Romuald Lenczewski (Politechnika Wrocławska)
Przedstawię konstrukcję, która sprowadza niezależność warunkowo monotoniczną Hasebe do niezależności tensorowej. Wynik ten zastosuję do zdefiniowania nowego produktu grafów, związanego z warunkowo monotonicznym splotem miar probabilistycznych ma prostej.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
18-03-2019 15:15
, 603
Unboundedness for solutions to a degenerate drift-diffusion equation
Hiroshi Wakui (Tohoku Univ. i Uniwersytet Wrocławski)
Kontynuacja.
20-03-2019 16:15
, 602
Weak independence theorem for PAC structures
Daniel Hoffmann (University of Warsaw)
I would like to present several highlights from a current project with Junguk Lee. We are studying PAC substructures (e.g. existentially closed substructures) of some monster model of a stable theory and our goal is to describe such substructures with the Galois theory. It turns out that there is a possibility for defining independence relation in a saturated PAC substructure and this perspective independence relation descends from the absolute Galois group. Our results generalize a recent theorem of Zoe Chatzidakis.
21-03-2019 12:15
, 602
A single-subject method to detect pathways enriched with alternatively spliced genes
A. Grant Schissler (University of Nevada)
11-03-2019 17:15
, 604
Hyperspaces of infinite compacta with finitely many accumulation points
Pawel Krupski (Technical University of Wroclaw)
The hyperspace of infinite closed subsets of the interval $J=[-1,1]$ which have at most n accumulation points is characterized as an $F_{\sigma\delta}$-absorber in the Hilbert cube $2^J$. Consequently, it is homeomorphic to the linear subspace $c_0$ of all sequences $(x_k)$ of real numbers converging to 0 with the product topology. If X is a nondegenerate compact absolute retract then the hyperspace of infinite closed subsets of $X$ having finitely many accumulation points is an $F_{\sigma\delta\sigma}$-absolute retract.
10-05-2018 12:15
, 606
Hyperrectangular confidence region with smallest volume
Patrick Tardivel
Subskrybuj Seminaria