Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
16-11-2017 14:15
, 602
X=AX+B z macierzami górnotrójkątnymi
Witold Świątkowski (Uniwersytet Wrocławski)
23-11-2017 10:00
, 604
Kazhdhan property (T) for quantum groups: summary and new results.
Biswarup Das
Property (T) was introduced in the mid 60’s by D. Kazhdan, as a tool to demonstrate that a large class of lattices are finitely generated. The discovery of Property (T) was a cornerstone in group theory and the last decade saw its importance in many different subjects like ergodic theory, abstract harmonic analysis, operator algebra and some of the very recent topics like C*-tensor categories. In the late 1980’s the subject of operator algebraic quantum groups gained prominence starting with the seminal work of Woronowicz, followed by works of Baaj, Skandalis, Woronowicz, Kustermans, Vaes and others. Quantum groups can be looked upon as noncommutative analogues of locally compact groups and in this sense it was quite natural to explore the possibility of extending the notion of Property (T) to the realm of quantum groups. This was done in the following sequence: Property (T) was first studied within the framework of Kac algebras (a precursor to the theory of locally compact quantum groups), then for algebraic quantum groups and discrete quantum groups, and finally for locally compact quantum groups by Joita, Petrescu, Fima, Soltan, Kyed, Skalski, Viselter, Daws, Brannan and Kerr. Thus far, Property (T) was studied only for quantum groups with trivial scaling automorphism group. Quite recently we found a way of extending all the above studies to quantum groups with non-trivial scaling automorphisms. This talk will be a summary of the results that we have. We will start from the situation with groups abd then move over gradually to the quantum groups.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
20-11-2017 15:15
, 603
Stabilność rozwiązań stacjonarnych pewnych układów typu reakcji-dyfuzji
Grzegorz Karch (Uniwersytet Wrocławski)
04-10-2017 16:15
, 604
Virtually free groups and Galois actions
Piotr Kowalski (Uniwersytet Wrocławski)

I will talk about joint work with Özlem Beyarslan (the last version of our paper is available here: http://www.math.uni.wroc.pl/~pkowa/mojeprace/vfree4.pdf). We showed that for a finitely generated virtually free group G, the theory of actions of G on fields has a model companion, which we call G-TCF. We also gave an algebraic condition on G, which is equivalent to simplicity of the theory G-TCF. Recently, we learnt from Ehud Hrushovski an argument showing that if the group Z × Z embeds into G, then the theory of G-actions on fields does NOT have model companion. I will present this argument as well.

23-11-2017 12:15
, 602
Wykorzystanie procesów anomalnej dyfuzji do modelowania powietrza wewnętrznego.
Rafał Połoczański (Politechnika Wrocławska)
W pierwszej części wprowadzone zostaną trzy procesy subordynowane, mianowicie ułamkowy ruch Browna subordynowany procesami gamma, odwrotnym Gaussowskim oraz temperowanym stabilnym. Zaprezentowane zostaną główne własności wymienionych procesów, w szczególności struktura zależności, asympotytczne zachowanie momentów absolutnych oraz własność długiej pamięci. Następnie przedstawimy właności statystyczne ułamkowego ruchu Browna subordynowanego procesami odwrotnymi do wymienionych powyżej. Kolejnym krokiem jest zaproponowanie nowej techniki estymacji parametrów odwrotnego subordynatora opartej na zdyskretyzowanym rozkładzie. Za pomocą wysymulowanych danych pokazano skuteczność zaproponowanej techniki w porównaniu z innymi estymatorami. Finalnie, rozważyliśmy proces stochastyczny, który może zostać użyty do modelowania stężenia dwutlenku węgla będącego głównym czynnikiem wpływającym na jakość powietrza w pomieszczeniach.

W wystąpieniu przedstawione zostaną wyniki z rozprawy doktorskiej.
03-11-2017 13:30
, 604
Convergence of measures and cardinal characteristics of the continuum
Damian Sobota (Politechnika Wiedeńska)
23-11-2017 12:15
, 606
Półgrupy Urbanika i operatorowo-samorozkładane miary probabilistyczne
Zbigniew Jurek
Subskrybuj Seminaria