Seminaria

18-01-2017 11:15
, C-11 PWr (Wydział Matematyki), sala 2.11
Mixed norm estimates for generalized radial spherical means
Adam Nowak (IM PAN)
19-04-2018 14:15
, 603
Niezależne od wymiaru oszacowania na Lp dla półnorm r-wariacyjnych związanych z operatorami średniującymi Hardy'ego-Littlewood'a
Błażej Wróbel (Uniwersytet Wrocławski)
19-04-2018 10:15
, 604
Kwadratowe harnessy - brakujące ogniwo miedzy wielomianami Askey-Wilsona a ASEPami
Jacek Wesolowski (Politechnika Warszawska)
Pokażę, jak za pomocą kwadratowych harnessów, czyli procesów stochastycznych o kwadratowej strukturze warunkowej drugiego rzędu, można powiązać wielomiany Askey-Wilsona oraz ASEPy (asymmetric simple exclusion process). ASEP to markowski model losowo poruszających się cząstek, które nie mogą zajmować tej samej pozycji i mają większą tendencję do przemieszczania się w prawo niż w lewo. Powiązanie polega na, z jednej strony reprezentacji funkcji generującej rozkładu stacjonarnego zajętości pozycji w ASEPie z momentami kwadratowych harnessów, a z drugiej strony na wykorzystaniu wielomianów Askey-Wilsona do konstrukcji ortogonalnych wielomianów martyngałowych definiujących kwadratowy harness. Pokażę również, jak można wykorzystać omawiane powiązanie do badania własności ASEPów. Są to wyniki prac wspólnych z W. Brycem (Univ. of Cincinnati). Wspomnę też o ciekawych nowych wynikach W. Bryca i Y. Wanga (ostatnio pracujemy nad ich rozszerzeniem) dotyczących asymptotyki ASEPów, w których jako obiekty graniczne pojawiają się wycieczki i meandry brownowskie.
http://www.math.uni.wroc.pl/dgt/
09-04-2018 15:15
, 603
Jądra ciepła dla niesymetrycznych operatorów typu Levy'ego
Karol Szczypkowski (Politechnika Wrocławska)
Na podstawie pracy: https://arxiv.org/abs/1804.01313
11-04-2018 16:15
, 604
Homology theory of types in model theory
Junguk Lee

J. Goodrick, B. Kim, and A. Kolesnikov introduced a notion of amenable
collection of functors to a proper category C to develop some simplicial
homology theory in a category. An amenable collection of functors satisfies
good extension and localization properties. A typical example comes from
model theory by considering the category of small subsets of a fixed
monster model with partial elementary embeddings.

Given an amenable collection, we define homology groups and under
(n+1)-complete amalgamation, the n-th homology group is just a set of
homology classes of n-chains of a certain simple form, called n-shell.
Specially, the first homology group is always given by homology classes of
1-shell.

By classifying all possible minimal 2-chains having 1-shell boundaries, we
can compute the first homology groups. In model theory, the first homology
group of a strong type of a model is the abelianization of Lascar group.
For a given abstract group G, we get an amenable collection of functors by
considering G-action on itself by left multiplication. In this case, the
first homology group is the abelianization of G.

19-04-2018 12:15
, 602
Reprezentacje całkowe zmiennych losowych.
Zbigniew J. Jurek (Uniwersytet Wrocławski)
Zmienne losowe/obserwacje opisujemy zwykle przez ich dystrybuanty, rozkłady prawdopodobieństw, gęstości, funkcje charakterystyczne czy transformaty Laplace'a. W wykładzie zmienne losowe opisywane będą jako całki losowe względem procesów Levy'ego.
19-03-2018 16:20
, 604
Sekretne związki przestrzeni Banacha z analitycznymi P-ideałami
Piotr Borodulin-Nadzieja
Na odczycie przedstawie m. in. nowe przyklady analitycznych P-idealow inspirowane pewnymi przestrzeniami Banacha, jak i nowe (?) przyklady przestrzeni Banacha inspirowane pewnymi analitycznymi P-idealami.
08-03-2018 12:15
, 606
Introduction to compressed sensing 2
Patrick Tardivel
Subskrybuj Seminaria