Projekty unijne

Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2023

Celem projektu jest:
– podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa,
– zwiększenie jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich,
– poprawa dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie
wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców,
– wsparcie zmian organizacyjnych i podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego.

Dofinansowanie projektu z UE: 30 886 840,65 PLN.

W Instytucie Matematycznym UWr w ramach projektu:

– przeprowadzono następujące zajęcia dydaktyczne dla studentów i studentek kierunków informatyka, matematyka oraz Data Science:

  • Piotr Graczyk, Graphical Models, semestr letni 2019/2020
  • Krzysztof Łatuszyński, Markov Chain Monte Carlo Algorithms, semestr letni 2020/2021
  • Anna Panorska, Elements of Multivariate Statistics theory and Applications, semestr letni 2020/2021
  • Anna Panorska, Topics in Multivariate Analysis and Statistical Computing, semestr letni 2022/2023;

– dofinansowano uruchomienie nowego kierunku studiów Data Science;

– współorganizowano dwie edycje szkoły naukowej dla studentów Baby Steps Beyond the Horizon (sierpień/wrzesień 2022 i sierpień 2023).