Struktura

W instytucie pracuje:

   - 23 profesorów tytularnych,
   - 16 doktorów habilitowanych, 
   - 42 doktorów, 
   - 2 magistrów. 

Zakłady

Algebra i Teoria Liczb

Kierownik: prof. dr hab. Ludomir Newelski, tel. 71 375 7462

Analiza Funkcjonalna

Kierownik: prof. dr hab. Ewa Damek, tel. 71 375 7457

Analiza Matematyczna

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szwarc, tel. 71 375 7498

Geometria

Kierownik: prof. dr hab. Jacek Świątkowski, tel. 71 375 7491 

Równania Różniczkowe

Kierownik: prof. dr hab. Piotr Biler, tel. 71 375 7408

Teoria Mnogości i Topologia

Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Plebanek, tel. 71 375 7406

Teoria Prawdopodobieństwa

Kierownik: prof. dr hab. Ryszard Szekli, tel. 71 375 7458

Statystyka

Kierownik: prof. dr hab. Małgorzata Bogdan, tel. 71 375 7466
 

Pracownia Dydaktyki i Popularyzacji Matematyki

Kierownik: mgr Małgorzata Mikołajczyk, tel. 71 375 7416

 


Obszar badań naukowych : podstawy matematyki, teoria modeli, algebra, kombinatoryka, teoria liczb, geometria i topologia różniczkowa, geometryczna teoria grup, równania różniczkowe, analiza harmoniczna, teoria miary, analiza funkcjonalna, teoria prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, zastosowania teorii prawdopodobieństwa, statystyka matematyczna.