Doktoraty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Ocena śródokresowa doktorantów 2022


Zajęcia w semestrze letnim 2021/2022

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykaz zajęć:

  • prof. dr hab. Dariusz Buraczewski, Spacery losowe (seminarium)
  • prof. dr hab. Lech Januszkiewicz, Stopień odwzorowania (wykład)
  • prof. dr hab. Ludomir Newelski, Od logiki do filozofii matematyki (wykład ogólnouniwersytecki)
  • prof. dr hab. Grzegorz Plebanek, Measures on topological spaces (wykład)
  • dr Piotr Dyszewski, Analiza stochastyczna 2 (wykład)
  • dr Agnieszka Hejna, Nierówności w analizie matematycznej i harmonicznej (seminarium)

Doktoranci IM (2022/2023)

Doktoranci II (2022/2023)


Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego