Doktoraty

Nawigacja

Aktualności Informacje ogólne Stypendia i granty
Rekrutacja Dokumenty INFO in English

Aktualności i ogłoszenia

Doktoranci IM (2023/2024)

Doktoranci II (2023/2024)


Zajęcia w semestrze letnim 2023/2024

Lista zajęć ma charakter informacyjny. Można wybierać inne zajęcia, w szczególności poza Instytutem. Wymaga to uzgodnienia z opiekunem naukowym i akceptacji kierownika Studiów.

Wykaz zajęć:

 • dr hab. Piotr Borodulin-Nadzieja: Deskryptywna teoria mnogości (wykład)
 • prof. dr hab. Marek Bożejko: Analiza Funkcjonalna II (wykład)
 • dr Piotr Dyszewski: Teoria wielkich odchyleń (wykład)
 • prof. dr hab. Jacek Dziubański: Wybrane rozdziały analizy fourierowskiej i harmonicznej (wykład)
 • dr hab. Światosław Gal: Geometria symplektyczna (wykład)
 • prof. dr hab. Tadeusz Januszkiewicz: Co to jest? (seminarium)
 • prof. dr hab. Grzegorz Karch: Nieliniowa analiza funkcjonalna (wykład)
 • dr Przemysław Klusik: Inżynieria finansowa 1 (wykład)
 • dr Przemysław Klusik: Stochastyczna matematyka finansowa (wykład)
 • prof. dr hab. Ludomir Newelski: Teoria modeli (wykład)

Ocena śródokresowa doktorantów

Wyniki ocen śródokresowych doktorantów


Konta, które należy założyć na początku studiów doktoranckich

Doktorant jest zobowiązany, w czasie 14 dni od rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, do:

 • założenia indywidualnego konta użytkownika w systemie Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN),
 • połączenia indywidualnego konta w PBN z elektronicznym identyfikatorem naukowca w systemie ORCID,
 • połączenia indywidualnego konta w PBN z indywidualnym identyfikatorem w systemie POLON.

Studia Doktoranckie w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego