Studia licencjackie

Program i efekty kształcenia studiów I stopnia (licencjackich)  na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujące od 1 października 2019 r.:


Poprzednie programy studiów I stopnia (licencjackich)  na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego (obowiązujące studentów, którzy rozpoczęli studia przez 1 października 2019 r.) można znaleźć na stronie z programami studiów.