Studia licencjackie

Program i efekty kształcenia studiów I stopnia (licencjackich)  na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujące od 1 października 2016 r.:


Poprzedni program studiów I stopnia (licencjackich)  na kierunku Matematyka na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego obowiązujący od 1 października 2013 r.: