Program studiów dwustopniowych

Uchwała Senatu UWr z dnia 20 kwietnia 2022 r.

Programy studiów na kierunku Matematyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

obowiązujące od 1 października 2022 r.

Program studiów I i II stopnia (licencjackie i magisterskie)

Uchwała Rady Wydziału MiI z dnia 16.05.2023 w sprawie określenia minimalnych warunków zaliczenia semestru na kierunku matematyka
Uchwała Rady Wydziału MiI z dnia 16.05.2023 w sprawie określenia warunków wymaganych na powtórny wpis na semestr na kierunku matematyka

Powyższe uchwały obowiązują wszystkich studentów (niezależnie od realizowanego programu studiów) od 1 października 2023 r.


Programy studiów na kierunku Matematyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego

obowiązujące od 1 października 2019 r.
(na podstawie uchwały Senatu UWr z dnia 25 września 2019 r.)

Program studiów I stopnia (licencjackie)
Program studiów II stopnia (magisterskie)

Uchwała Rady Wydziału MiI z dnia 24.09.2019 w sprawie określenia minimalnych warunków zaliczenia semestru na kierunku matematyka
Uchwała Rady Wydziału MiI z dnia 24.09.2019 w sprawie określenia warunków wymaganych na powtórny wpis na semestr na kierunku matematykaProgramy studiów na kierunku Matematyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
obowiązujące od 1 października 2017 r.

Programy studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia
Efekty kształcenia dla studiów II stopnia

Uchwała Rady Wydziału MiI w sprawie określenia warunków otrzymania zgody na powtórny wpis na semestr na studiach pierwszego stopnia, na kierunku matematyka (z dnia 27.09.16)


Poszczególne uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UWr, składające się na powyższy ujednolicony tekst programu, podjęte w dniach:

 1. 23 maja 2017 r.
 2. 25 września 2018 r.


Programy studiów na kierunku Matematyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
obowiązujące od 1 października 2016 r.

Programy studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)

Efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia

Uchwała Rady Wydziału MiI w sprawie określenia warunków otrzymania zgody na powtórny wpis na semestr na studiach pierwszego stopnia, na kierunku matematyka


Poszczególne uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UWr, składające się na powyższy ujednolicony tekst programu, podjęte w dniach:

 1. 19 stycznia 2016 r.
 2. 27 września 2016 r.


Programy studiów na kierunku Matematyka

na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
obowiązujące od 1 października 2013 r. (obowiązujące także studentów, przyjętych na studia w lutym 2013 r.), ze zmianami dotyczącymi studiów II stopnia, obowiązującymi od 1 października 2015 r.

Programy studiów I stopnia (licencjackie) i II stopnia (magisterskie)

Efekty kształcenia dla studiów I i II stopnia

Poprzednia wersja programu studiów II stopnia,
obowiązująca od 1 października 2013 r.

Interpretację niektórych zapisów programu można znaleźć tutaj


Poszczególne uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UWr, składające się na powyższy ujednolicony tekst programu, podjęte w dniach:

 1. 21 maja 2013 r.
 2. 24 września 2013 r.
 3. 18 listopada 2014 r.
 4. 22 września 2015 r.
 5. 27 września 2016 r.


Program studiów na kierunku Matematyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
(plik w formacie PDF)
 

obowiązujący od 1 października 2012 
(do semestru zimowego roku akademickiego 2012/2013) 

Program studiów na kierunku Matematyka
na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
(plik w formacie PDF)
 

obowiązujący od 1 października 2011

1 maja 2012 r. i 15 czerwca 2012 r. poprawiono w powyższym programie różne pomyłki redakcyjne.


Poszczególne uchwały Rady Wydziału Matematyki i Informatyki UWr, składające się na powyższy ujednolicony tekst programu, podjęte w dniach:

 1. 19 maja i 16 czerwca 2009 r.
 2. 27 kwietnia 2010 r.
 3. 19 października 2010 r.
 4. 14 czerwca 2011 r.
 5. 27 września 2011 r.
 6. 22 stycznia 2013 r.
 7. 24 września 2013 r.
 8. 18 listopada 2014 r.

Obowiązujący studentów studiów jednolitych stary program studiów.