Program MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z dwudziestu dziewięciu polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. 

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać :

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie Programu. W szczególności szczegóły rekrutacji można poznać w zakładce Rekrutacja krok po kroku, osobnej dla studentów i doktorantów.

Film informacyjny o programie MOST. 

Koordynatorem programu MOST (dla studentów I, II i III stopnia) w Instytucie Matematycznym UWr jest dr hab. Wojciech Młotkowski, a koordynatorem uczelnianym dla doktorantów - mgr Jolanta Żukiewicz
 

Myślisz, że MOST nie jest dla Ciebie, bo już byłaś/eś na Erasmusie? To żadna przeszkoda! Zasada działa też w drugą stronę - fakt, że wybierzesz się na MOST, nie zdyskwalifikuje Cię przy ubieganiu się o miejsce z oferty ERASMUS.