Granty

ncn
L.p. Numer sieci Tytuł Wykonawcy grantu Okres realizacji
1 2015/19/D/ST1/01182 Paryska teoria fluktuacji dla procesów Lévy'ego
dr Irmina Czarna
2016-2019
2 2015/19/B/ST1/01151 Teoria modeli i dynamika topologiczna
dr hab. Krzysztof Krupiński
2016-2019
3 2015/19/B/ST1/01152 Nierówności korelacyjne dla procesów punktowych
prof. dr hab. Ryszard Szekli
2016-2019
4 2015/19/B/ST1/01150 Algebra różnicowa i kohomologie grup
dr hab. Piotr Kowalski
2016-2019
5 2015/19/B/ST1/01149 Dyskretna analiza harmoniczna
dr Mariusz Mirek
2016-2019
6 2015/19/D/ST1/01174 Teorie bez własności drzewa pierwszego rodzaju
dr Jan Dobrowolski
2016-2018
7 2014/14/E/ST1/00588 Stochastyczne modele bazujące na transformacie gładzącej

prof. Dariusz Buraczewski - kierownik

2015-2020
8 2014/13/D/ST1/03491 Grupy definiowalne w ciałach z waluacją, definiowalny problem Knesera-Titsa oraz teorie metastabilne

J. Gismatullin - kierownik

2015-2018
9 2014/15/D/ST1/00405 Rachunki funkcyjne i ich zastosowania

dr inż. Błażej Wróbel - kierownik

2015-2018
10 2014/15/B/ST1/00060 Losowe iteracje, miary stacjonarne i jądra Poissona

prof. Ewa Damek - kierownik

2015-2018
11 2014/13/N/ST1/02521 Definiowalna dynamika topologiczna i ominimalność

G. Jagiella - kierownik

2015-2017
12 2014/12/S/ST1/00491 Staż podoktorski

dr Kamil Kosiński - kierownik

2014-2017
13 2013/11/B/ST1/03596 Metody teorii mnogości w topologii i teorii przestrzeni Banacha

prof. Grzegorz Plebanek - kierownik

2014-2017
14 2013/09/D/ST1/03698 Asymptotyki rozkładu supremum iterowanych procesów gaussowskich

dr Marek Arendarczyk - kierownik

2014-2016
unijne
L.p. Numer sieci Tytuł Wykonawcy grantu Okres realizacji
1 Powroty/2016-1/2 Pierwszego rzędu maksymalne procesy autoregresji typu Kendalla i ich zastosowania
dr Barbara Jasiulis-Gołdyn
2016-2018

Strony