Specjalności

W ramach studiów matematycznych na Uniwersytecie Wrocławskim jest możliwość realizowania sześciu specjalności: Analiza danych, Matematyka stosowana, Matematyka aktuarialno-finansowa, Matematyka w ekonomii, Matematyka teoretyczna, Matematyka nauczycielska. Inaczej wygląda to na studiach licencjackich, a inaczej na magisterskich.

Na studiach licencjackich student nie musi nigdzie deklarować, którą specjalność zdecydował się realizować. Realizuje wymagania dotyczące wybranej specjalności zawarte w programie studiów, a kończąc studia składa wniosek o uwzględnienie na dyplomie realizowanej specjalności (który – po sprawdzeniu, czy wymagania programowe zostały spełnione – zostaje rozpatrzony pozytywnie). Student nie ma obowiązku realizowania jakiejkolwiek specjalności – wypełnia wtedy wymagania tzw. modułu ogólnego, a na zakończenie studiów otrzymuje dyplom licencjata matematyki bez wyróżnionej specjalności. Możliwe jest też realizowanie więcej niż jednej specjalności, jest to jednak spore wyzwanie, gdyż trzeba wypełnić wymagania programowe dla dwóch specjalności.

Na studiach magisterskich student ma obowiązek realizowania wybranej specjalności i musi swój wybór zadeklarować na piśmie na początku studiów (deklarację można zmienić za zgodą i w trybie określonym przez Dziekana). Więcej szczegółów można znaleźć w programie studiów magisterskich.


Opiekunowie specjalności: